LB līgumi

Latviešu Biedrības valdes locekles Ditta Rietumas veiktais atjaunošanas proklamācijas līgums Cilvēku valsts Latvijas Republika atjaunošanai tiesiskā ceļā caur Vispasaules PamatCilvēku Mīlas Iekārtu Godzeme, kurā pasaules tiesiskie imperātori ir Godzemes Ditta un Leifs

Tāds negaidīts tiesisks akts bija nepieciešams lai atgūt pasauli no blēžiem kas pasludinājuši visu cilvēci par vergiem un jūrā bojā gājušiem, pārreģistrējot visus Cilvēces īpašumus par saviem privātajiem. Arī Uzņēmumu Reģistrs ir privāta Romas tiesību firma, un tās īpašnieki Latviešu Tautu tur tuvu izmiršanai. Tamdēļ Godzemes Ditta ir veikusi darbu sākot visu pārreģisrēt uz pašu pamatiedzīvotāju ķoniņu grāmatvedību, kas koordinējas vispasaules Godzemē (www.LoveOrder.INFO ) .

Godzemes Leif un Ditta lēma un izsludināja Cilvēku valsti Latvijas Republika par tiesiski atgūtu no blēdīgi nāvējošā Romas impērijas režīma 21.6.17. Te dokuments Angliski.

Diarchs of Godland reestablish state Latvian Republic 21.6.17

Lielajā Tautas Sapulcē arī izskanēja prasība atgūt Tautas varu un radīt Mīlas Iekārtu Latvijā, kamdēļ Godzemes Ditta īstenoja Latvijas Tautas gribu, arī Pilsoņu Kongresa Komitejas priekšsēdētāja Edgara Alkšņa atbalstīta, iesūtot sekojošus dokumentus Latvija.lv būtiskākajām iestādēm-komercfirmām, nacionalizējot tās un visu Latvijas Zemi atpakaļ Latviešu Tautas pārvaldē visu Latvijas Cilvēku labklājībai.

12.12.20 IHWOCG Latvijas Republikas atguves lēmums un LB līgumu kuponu burtnīca x

Akūtas Cilvēci nāvējošu melu krīzes apstākļos Godzemes Ditta izsludina Godzemes Cilvēku valsts Latvijas Republika Ministru Kabinetu

Lai Cilvēku valsts Latvijas Republika, un citu, atjaunošana un to Tautu izglābšana  izdotos, militārā iesaukumā sasaucu sekojošu Ministru Kabinetu:

pilns dokuments  L 38.g. Cilvēku valsts LR Min Kab 20.12.20

paplašināts dokumenta lasījums   https://www.youtube.com/watch?v=G2NfC5GUihY

Lai ministri gūtu no okupācijas banku administrācijas un SkyNet neatkarīgu atalgojumu ir jāatjauno Eiropas pamatiedzīvotāju tūkstošos gadu pārbaudītais instruments – ViKingu maksāšanas līdzeklis Birka/Pirka. Ir steidzami jāīsteno plašumā Godzemes oxa koka monētu monetārā un Birka skalu līgumu sistēma, kā ViKingu laikā, un jāaizpilda oxa čeki, kas darbojas pēc Čeku likuma, un jāpanāk ka okupācijas bankas tos konvertē. Pamat oxa čeks http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/11/oxa-%C4%8Deks-2020.pdf  Otra puse http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/11/Oxa-%C4%8Deks-2.-puse-2020.pdf Ieguldījumu oxas čeks http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/11/oxa-%C4%8Deks-invest-2020-6.10.pdfvēl ir Prof, Rehab, Stud, Pens u c oxas čeki   (…)   nevis izvēršot uz Latvijas Zemes MASTERCARD-3G4G5G-Covid-inžpošu nāves nometni. Lai to izirdināt ir jāizprot ka Saeima un MK šobrīd ir šīs masu slepkavības īstenojošās struktūras, kas ir megakriminālas un ir Godzemes ķoniņu un Baltijas jūras pamatiedzīvotāju tiesu (BSIC/WIHLOCG) slēgtas. Jūsu rokās ir iespēja dzīvot īstenojot pamatiedzīvotāju tiesības, noturēt savas tiesas un lietot pašu BIR/WIR naudu, to saslēdzot ar veikaliem un noliktavām, kas ir Latviešu Biedrības pārņemtas ar Godzemes Dittas nacionalizācijas lēmumiem (vairāk www.LaBie.lv un www.LoveOrder.INFO ). Sākam ar papīra rūpnīcas nekavējošu nacionalizāciju valsts maksāšanas līdzekļa izveidei. Pietiek imitēt valsts esamību nāves nometnē. Lai beidzot top mūsu pašu valsts!