Nīrnberga II

Godzemes Nīrnberga II Vispasaules Tiesas lēmumi, no (1)2021. gada Jūnija

Angliski, Satura rādītāji Latviski, Krieviski un Zviedriski

https://loveorder.wordpress.com/blog/

Truth Commission of Earth Wide Godland provides 2020 data, on Crude Death Rates Word Wide, purchased fr UN data agency, that proves that there was no pandemic on Earth 2020

NIRENBERG II, DECREE 4, 3. 6TH OCTOBER Y 21

Decree by emperor Ditta of Godland, Highest Judge of Earth wide Human Love Order Court of Godland, fr LoveOrder.INFO – highest healing authority on Earth.

World Indigenous Human Love Order of Godland indigenous courts and oxa banks.

This paper was red by Ditta od Godland up to page 30, and is on video in the version without 4.7. 8) 9) 10) 8) 11) added after the video reading, and found under the video here.

Nirenberg II Earth wide Court of Godland decree 4 and 3, by Ditta of Godland, on 6th October Year 21 – YouTube

NIRENBERG II, DECREE 3, 2ND OCTOBER Y 21

Nirenberg II Earth wide Court of Godland decree 3, on 2nd October Year 21

Decree by Ditta of Godland, Highest Judge of Earth Wide LoveOrder of  Godland, fr LoveOrder.INFO.

Creating electricity independent Human LoveOrder geographical Areas in national states ReTaken back within jurisdiction of Earth wide Godland, with 143 Milliard WIR/Euro/USD oxa stock for each Human / Hybrid Humanoid/ Zombie Humanoid, for rehabilitation back into Loving Humans. Four stages of Murdering of All Humanity – 1) World Wide Human Tyranny, 2) World Wide AI Hybrid Tyranny, Drones, 3) Genetically Modified AI Zombie Humanoids, electric driverles cars, 4) Humanoid Mobiloids, get replaced by  Humanoid Machines-Robots. Godlander Take Backs – of All from Humanity by Bill Gates/Vatican/ IMF/UN  maffia pirates stolen international, national and local indigenous resources.

PDF with decree in 4 languages, English, Swedish, Latvian and Russian, to be translated into all languages of the world for implementations to rescue all Peoples.

In Swedish. 27.8.(1)2021

Till varje sockens alla kapabla människor

Till sockens urfolks sheriff

Till sockens Sannings Kommission

Etablering av Sannings Kommissioner i varje socken, övergång från Bill Gates/IBM världsvaluta SDR, till WIR World Indigenous Runes checkar karvstockar, run mynt, för att stoppa genomförd folk avrättning genom smittsam gen-skadande biovapen med grafen – COVID injektioner, samt 4G 5G.

 kara-manniskor-i-kommun-o-sjukvards-ledning-27.8.21.DOWNLOAD

World Indigenous Human Love Order Court of Godland

Nurenberg II Court of Godland decree 2 by Ditta of Godland23.8.21.

On Corona Controlled Demolition of all national states and humans by COVID bioweapons, lockdowns, media and SDR currency, that is changed to WIR.

Template for call to retriev indigenous peoples ‘/ citizens’ / human’s local basic resources fr digital coup pirates poisoning humanity. Electricity independent insurance and payment system from Godland LoveOrder.INFO

Mall för återtag av urfolks/medborgares/människornas lokala basala resurser från digitala pirater som förgiftar Mänskligheten. El oberoende försäkring och betalnings system av Gudalandet

Take Back of All Stocks of Sweden for All Humans and All Life of SwedenStand Down for Injections and RF attacks, Capitulation of All Hostile Forces to Diarchs of Godland.

PDF med epost urkund till ärkebiskopen av Svenska Kyrkan med inledande kapitulations och regerings instruktioner.

Ni ska se våra videos som bevisar att Svenska Kyrkan har mottagit urkunden till ärkebiskopen och prästen i Jordbro från Ditta av Gudalandet 6.7.21. Dokumentet finns på följande länk

Ditta av Gudalandet, Jordbro Stock Holmens församling, urkund till ärkebiskopen av Svenska Kyrkan. – YouTube

Ni måste nu skriva Era sanningsredogörelser om dem som leder det pågående massmordet av Sveriges befolkning, eller kommer Ni att bli dömda vid Galgstenet, av Nuremberg II Alltinget. Ni ska veta och verkställa de via länkar bifogade 3 dokument som är konstituerande för återtag av folkstaten Konungariket Sverige, som nu sker, och för alla världens nu återtagna nationer:

TakeBack of Sweden. Leif den I av Gudalandet tillbakatagande av Folket stulna folkstaten Konungariket Sverige.

Folkastatens Konungariket Sverige Urfolks Lands Tinget, i World Indigenous Human Love Order Court of Godland, Leifs av Gudalandet urfolks regering av folkstaten Konungariket Sverige, mss.lege.net

Sanningsredogörelsen  är dokumenterad med videos och stadge dokument, som finns på LoveOrder.INFOMSS.lege.net och  5 Youtube kanaler – Indigenous Court IWOCG, Baltic Sea Indigenous, RadioactiveBSR, FreeLatvia, Safe Humanity of Godland, samt stulna ULC ersättares ULCT kanal av EmOven universallawcommunitytrust.com, och finanssystemet avslöjande kanal StopPirates och stopthepirates.blogspot.com.För återtag från främmande Jesuit-WHO tirani makts dödsläger verksamhet  privatiserade folkstatens Konungariket Sverige bolag

Till RIKSDAGEN, låtsas Talman Andreas Norlén som erhåller arresteringsorder,talmannen@riksdagen.se

Till FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN FÖR SR, SVT OCH UR, ledare Lena Hammargren,info@forvaltningsstiftelsen.se

Till Folkhälsomyndigheten, ledare Johan Carlsoninfo@folkhalsomyndigheten.se

Till Högsta Domstolen, ledare Anders Ekahogsta.domstolen@dom.seTill urfolks folkstatens

Konungariket Sverige urklagare  Od Rune Jacobsen, för verkställighet, urklagare@gmail.com .

Till urfolks folkstatens Konungariket Sverige ursheriff Fritjof Persson, för verkställighet, fritjof.persson@protonmail.com . Fritjof Persson även erhöll signerad original av första dokumentet med arresteringsordern av affärsbolagets RIKSDAGEN låtsas talman, för delgivning.

För information till bolags ledare indragna i krigsbrott mot medborgarna, och beordrade att tillbakadra från tjänst till utländsk makt och skapa avtal för folkstaten Konungariket Sverige medborgares och urfolks  bästa: (…)


Ärade medborgare, gisslan i av Bill Gates WHO/FN/ IMF/ WB m fl övertagna folkstaten Konungariket Sverige, Ni som är anställda i NWO Deep State ska kapitulera och Tillbakadra från gysslan positioner i det rådande digitala systemet, och övergå till Birka oxa checkar med WIR World Indigenous Runes karvstockar och trä rune mynt, samt rationerings kuponger m m. Ni måste nu skriva Era sanningsredogörelser om dem som leder det pågående massmordet av Sveriges befolkning, eller kommer Ni att bli dömda vid Galgstenet, av Nuremberg II Alltinget.

Ni ska veta och verkställa de bifogade 3 dokument som är konstituerande för återtag av folkstaten Konungariket Sverige, som nu sker, och för alla världens nu återtagna nationer:

1.      Militär rekrytering av Leif den I urfolks regering, och urfolks  världs Gudalandets högste befäls order för att återta Mänsklighetens resurser med vilka mänskligheten avrättas, fallet folkstaten Konungariket Sverige.         Beslut-Sanningsredogörelse  om ockupation av Sverige av främmande makt,  statens återtag genom Monarkin Staten Sverige urfolks regering av Leif av Gudalandet , akka Leif Erlingsson.

Separationslag av akut nödvändighet av separation av dem gen-modifierade smittsamma människorna från ekologiska människor.

Video om Separationslagen fr 1.5.21.

Leif den I urfolks regering utlyser Separationslag av Gen-Modifierade-Smittsamma. 15 min saknas änFB – YouTube


1.1.Signerad dokument laddas ner på https://drive.google.com/file/d/12Gxz2_9RFsAwbUfoWFspDUeGj0qypovJ/view?usp=sharing

1.2. finns bifogad osignerad som pdf nedan

2.    Decree-Truth statement  on ockupation of all nations,  Take Back of all nation resources, for all miljards of Humans, by Ditta and Leif of Godland, akka Ditta Rietuma and Leif Erlingsson. Reconstruction of Roman Death Cult into Love Order of Godland on Earth. Separation law of by COVID-injection-bio-weapons-gene-modified-contaminated-sterilisers post-humans  from gene-ecological-humans, to stop specicide of Humanity. Oxa WIR (currency World Indigenous Runes) financial ReSet of Godland. 

Kärleksgudarna är Alltid med Oss då Vi är med Dem…

Hjärltigt,           2 edgivare

  1. Ditta av Gudalandet aka Ditta Rietuma      

Världens Urfolks Konna av Godland

Högsta överbefäl WIHLOG

Överbefäl av staten Lettlands Republik

Högsta domare VUT/ WIHLOCG

www.LoveOrder.INFO

President av Lettlands Republik

www.LatvijasRepublika.INFO

Sveriges Urfolks Riksbanks direktör

Staten Konungariket Sverige

www.MSS.lege.net/oxa/
Världens EMF och Rad säkerhet

www.BSRRW.org

info@loveorder.info

2. Leif av Gudalandet aka Leif Erlingsson

Världens Urfolks Konn av Godland

Högste överbefäl WIHLOG

Överbefäl staten Konungariket Sverige

Högste domare VUT/I WIHLOCG

www.LoveOrder.INFO

Monark av Monarkin Staten Sverige

www.MSS.lege.net

E    leif@lege.net

6 Youtube channels of Godlands diarchs:

Baltic Sea Indigenous https://www.youtube.com/channel/UCcQSKISlsSYKaAAiAlOW-Ww

Indigenous courts IWOCG https://www.youtube.com/channel/UCJ9vAvuHfadhixwjbx61Mgg

Neo I Am https://www.youtube.com/user/neoiam

Safe Humanity ofGodland https://www.youtube.com/channel/UCLZCCqmQgpviDsv3celx9AA

FreeLatvia https://www.youtube.com/user/freelatvia

RadioactiveBSR https://www.youtube.com/user/radioactivebsr

Ditta av Gudalandets utlysning av urfolks regering och Nuremberg II Alltinget

Video med läkarna Hanna Åsberg och Glenn Dormer, och Ditta av Gudalandets utlysning av urfolks regering och Nuremberg II Alltinget, sista 20 min

https://rumble.com/vji483-lkarna-hanna-sberg-och-glenn-dormer-hller-presskonferens-vid-fhm.-ditta-av-.html?mref=ht115&mc=bo8qs

Bifogade 2 dokument

NIRENBERG II OF GODLAND, DECREE I. 21 ST OF JUNE Y 21

Nirenberg II court of Godland was declared starting proceedings on 20.6.2021 at following meetings of Swedish and other Truth Commissioners gathering in Stockholm, when Sheriff Persson even received from Ditta of Godland a signed copy of the Nationalisation of all Resources of Kingdom of Sweden back into Nations Citisens management stocks and balances, through indigenous government of Monarchy State Sweden.

https://rumble.com/vji483-lkarna-hanna-sberg-och-glenn-dormer-hller-presskonferens-vid-fhm.-ditta-av-.html?mref=ht115&mc=bo8qs

Decree-Truth statement on ockupation of all nations, Take Back of all
nation resources, for all miljards of Humans, by Ditta and Leif of Godland,
akka Ditta Rietuma and Leif Erlingsson. Reconstruction of Roman Death
Cult into Love Order of Godland on Earth. Separation law of by COVIDinjection-bio-weapons-gene-modified-contaminated-sterilisers posthumans from gene-ecological-humans, to stop specicide of Humanity. Oxa WIR (currency World Indigenous Runes) financial ReSet of Godland.

Det faktiska eposten som skickades till huvudmottagarna med flera