Īpašumu komisija

Latviešu Biedrības valsts Latvijas Republika veic valsts struktūru atguvi vispasaules Godzemes Mīestības Iekārtā,  – no Jezuītu Nāves Kulta

Izdrukā un iesniedz Kapitulācijas pavēsti ikvienai valsts struktūru simulējošai nāves nometnes firmai  Kapitulācija Miera Līgums Pavēste valsts simulator firmām30.9.22. o

īpaši CVK  Kapitulācija Miera Līgums Pavēste CVK 30.9.22. min

pievieno arī Cilvēka Zemes Mantojuma daļas Godzemes vērtspapīru   Human´s Earth Heritage Bond of Godland 19.2.22.

atsaucoties uz 5 dekrētiem NiRunBergas II tiesā ko vada Godzemes Ditta, kas rodami arī Latviski, Krieviski, Zviedriski un Angliski Blog – XXXiiiXXX (wordpress.com) 

Dokumentu jāizdrukā, un jāiesniedz CVK iecirkņos kas tēlo valsts vēlēšanas, bet vada nāves nometni. Ierakstiet sākumā vārdu priekšniekam kas ir atbildīgais taisni par telpu kur notiek balsu ievākšana. Nofotografējiet to 1. lapu ar ierakstīto vārdu, un tad uzrunājiet šo priekšnieku un prasiet dokumentu līgumu pierādījumus par to kas rīko velēšanas, un kāpec saka ka tās ir valsts vēlēšanas, ja pilsoņiem nav valsts daļu vērtspapīru, kurus tad Jūs arī viņiem iesniedzat, no valsts grāmatvedības/ tiesas/ bankas, un paskaidrojiet, ka šo dokumentu CVK iecirknim ir jāiegrāmato kā saņemtu pavēsti. Ļoti vēlams pavēstes iesniegšanu uzfilmēt, ar slēpto mobilo kameru.

Šajā sakarā iesniegta prasība Valsts Policijai, īstenot LBas Goda Tiesas lēmumus, kas atveras  EKONS-1454309 1.10.22.

Izsūtītā epavēste LBGT pavēste izsūtīta 3.10.22.

 

Pamatiedzīvotāju dzīves telpu atguves process notiek saskaņā ar Latviešu Goda Tiesas deklarācijām un ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarāciju 13.9.2007, lai gan ANO tiek Godzemes diarhu pargorganizēta

Deklarācijas atrodamas Tikumu komisijas apakšlapā un apakšlapā Deklarācijas   http://www.labie.lv/deklaracijas/  . Procesa apraksts atrodas LB SOS apakšlapā

Kā valstis nozagtas tās saskaitot un pārvaldot to valdības, valsts kases un ministrijas kā starptautiskas biznesa firmas

DNB.com atzīst ka ar D-U-N-S biznesu nr vilto uzņēmumus – verdzības meistara Lewis Tappan firma kopš fiktīvā verdzības atcelšanas procesa caur pirātu juridiku.

Lai nozagt pasaules labklājību un visus paverdzināt vajag saskaitīt nozogamos uzņēmumus un veikt to virsvadību to cilvēku pakļaušanai. Tas ir sasniegts un notiek caur Amerikāņu DNB.com un Eiropā caur UPIK.de. Te zemāk redzams ka viņi ir tādā pārvarā ka ņirgājoties atklāti saka ka nodarbojas ar attiecību viltošanu – FORGE.
http://investor.dnb.com/ Investor Relations Over nearly two centuries of helping businesses understand this dynamic, we have honed the expertise of how data and analytics forge the relationships that lead to industry-leading performances.DNB pamatlicējs Lewis Tappan piedalījās verdzības sistēmas pārveidē uz efektīvāku slēpto verdzību.  www.nationalabolitionhalloffameandmuseum.org/ltappan.htmlRuna iet par 256 miljoniem uzņēmumu ieskaitot visas valdības un visas valsts kases.

Verdzības firmas – ne republikas – tiesiskā shēma. Kr

https://youtu.be/4JuZlUBx_GA
90to gadu valsts kontrolieris Bruno Bārs stāsta kā tika nozagta visa valsts kuģniecība
Dokumenti   Bruno Bārs kuģniecības dokumenti 8.10.09 min
Video https://youtu.be/w_bT3I6zTtU

Dokumentāls par pasaules trīsvienības valstu virsvadītāju Anglijas karalieni Elizabeti II un kara tirgoni Čārlzu

Elizabete II ir lielākā pasaules īpašniece pēc Vatikānas, lai gan viņa nav no Angiljas senķoniņu dzimtas un nav pamatiedzīvotāju apstiprināta, nav arī devusi pamatiedzīvotājiem nevienu uzticamības zvērestu, bet būdama Iluminātu ieliktā viņas tēva Georga VI meita, viņa vada vienīgās suverēnās valstis – Vatikānu, Pentagonu un City of London baņķieru zemes, un protams visas ap 170 to pavalstis-kolonijas, ieskaitot Latviju

https://www.youtube.com/watch?v=YBaMAyQwDjg

pretkonstitucionālas Čārlza vēstules Anglijas ministriem https://www.gov.uk/government/collections/prince-of-wales-correspondence-with-government-departments

shēmas https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/61/26/cb/6126cb6d80dc63593166630a38ac9752.jpg

http://media.indiatimes.in/media/content/2016/Jun/global_control_1467293876_725x725.jpg

http://911nwo.com/wp-content/uploads/2014/02/image006.jpg

Valsts pilsones prasība tiesu izpildītajam dokumentēt savas rīcībspējas pārstāvēt valsti

Ditta Rīgas apgabaltiesas tiesu izpildītājam  DR RM izp 12.1.17 PDF

Rīgas apgabaltiesas tiesu izpildītājs Dittai mēģinot likt uz izsoli dzimtas vienīgo dzīvesvietu un Latviešu Biedrības īrēto zemi un māju     00080-078-2017-NOS

Neleģitīmais nekustamā īpašuma nodokļa likums

Čepāns un Ūdre parakstīja to nevis Ulmanis un Vīķe-Freiberga 30.1.97.


Liecības dokumenti

Ūdre

Ūdre

0310 0311 0312 0313

Juris Avotiņš par nekustamā īpašuma „piespiedu dalīšanu”

2016_06_11_j-avotins-par-dalito-nekustamo-ipasumu

Godzemes Dittas Zemes Tiesa 

Noraidījums Rīgas rajona tiesas Siguldā tiesnesei Maijai Dreimanei un rīkojums pārvērst Civillietu par Kara Tiesas lietu

Noraidījums Tiesai 3.08.16

Rīkojumi Nordea Bank AB Latvijas Filiālei

DR Nordea 3.08.16

Godzemes Dittas Zemes Tiesas video


LaBie.lv aizsargā pamatiedzīvotāju īpašumus no pret-valstiskā democīda struktūrām kas uzdodas par Latvijas Republikas valsti

LBas iesniegums ASai Latvijas Valsts Meži

Lejuplāde  Valsts meziem no LB

LVM atbide Latvijas Valsts Mežu atbilde Latviešu Biedrībai

LB iesniegums Rīgas domei, Rīgas mēram un VARAM ministram 30.10.2014

… aicinot tos darboties LR pilsoņu  un pamatiedzīvotāju interesēs, nepārkāpjot Satversmes 2. pantu, sekmējot Ģimenes dārzu apvienības “Jumpravsala” un “Lucavsalas Ekokopiena” pamatiedzīvotāju dzīvesveidu. Lejuplāde         Lucavsala pamatiedzīvotāju tiesības RD

Citāti no ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarācijas

…tad, ja pamatiedzīvotāji paši būs noteicēji par norisēm, kas ietekmē viņus un viņu zemes, teritorijas un resursus, viņi varēs saglabāt un stiprināt savas institūcijas, kultūru un tradīcijas un veicināt to attīstību saskaņā ar saviem centieniem un vajadzībām…

…pamatiedzīvotāju zemju un teritoriju demilitarizēšana veicina mieru, ekonomikas un sociālo progresu un attīstību, kā arī sapratni un draudzīgas attiecības starp tautām un cilvēkiem visā pasaulē…

… 8. pants.  1. Pamatiedzīvotājiem kopā un katram individuāli ir tiesības netikt pakļautiem piespiedu asimilācijai vai viņu kultūras iznīcināšanai.  2. Valstis nodrošina efektīvus mehānismus, lai nepieļautu un labotu šādu rīcību:  a) jebkuru rīcību, kuras mērķis vai sekas ir pamatiedzīvotāju kā atšķirīgas tautas integritātes, kultūras vērtību vai etniskās identitātes atņemšana; b) jebkuru rīcību, kuras mērķis vai sekas ir viņu zemju, teritoriju vai resursu atņemšana;  c) jebkāda veida iedzīvotāju piespiedu pārvietošanu, kuras mērķis vai sekas ir kādu viņu tiesību pārkāpšana vai mazināšana;…

… 10. pants.  Pamatiedzīvotājus piespiedu kārtā nepārvieto ārpus viņu zemēm vai teritorijām.Pārvietošana nenotiek bez attiecīgo pamatiedzīvotāju brīvprātīgas, iepriekšējas un informētas piekrišanas un tad, ja nav panākta vienošanās par taisnīgu kompensāciju un, ja iespējams, iespēju atgriezties…

… 25. pants.  Pamatiedzīvotājiem ir tiesības saglabāt un stiprināt savu atšķirīgo garīgo saikni ar zemi, teritorijām, ūdeņiem un jūras piekrastes zonām un citiem resursiem, kas tiem tradicionāli piederējuši vai ko tie apdzīvojuši vai izmantojuši, un šajā ziņā uzturēt spēkā savus pienākumus attiecībā pret nākamajām paaudzēm.

26. pants.  1. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības uz zemēm, teritorijām un resursiem, kas tiem tradicionāli piederējuši, ko tie apdzīvojuši vai citādi izmantojuši vai ieguvuši.  2. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības savā īpašumā turēt, izmantot, attīstīt un kontrolēt zemes, teritorijas un resursus, kas tiem pieder tradicionālu īpašumtiesību dēļ vai ko tie tradicionāli apdzīvojuši vai izmantojuši vai citādi ieguvuši.  3. Valstis juridiski atzīst un aizsargā šīs zemes, teritorijas un resursus. Šāda atzīšana notiek, pienācīgi ņemot vērā attiecīgo pamatiedzīvotāju paražas, tradīcijas un zemes valdījuma sistēmas…

Bet realitātē Latviešiem LRas valsts šīs tiesības ir atņēmusi, izveidojot valsts iekārtu, kas darbojas banku peļņas interesēs nevis pamatiedzīvotāju tiesību īstenošanai. LBas Īpašumu komisija strādā lai pārveidotu patreizējo valsts iekārtu par Latviešu tiesībām atbilstošu vidi.

https://www.youtube.com/watch?v=PFh4oFBv_hQ

https://www.youtube.com/watch?v=z-Omy-kuDEA

Kā pieļauts ka pašas Latviešu vēsturiskās relikvijas muzejos nav apdrošinātas !?

https://www.youtube.com/watch?v=mj1RJH9Xpi8

Pilsoņa alga sadala resursus drošai brīvībai beidzot īstenojot līdztiesību, cilvēktiesības un mieru

https://www.youtube.com/watch?v=8jNYNMr2qaE

https://www.youtube.com/watch?v=ibfmz0lknmM

https://www.youtube.com/watch?v=B1eOVU61mZE

https://www.youtube.com/watch?v=YFhismScVq4

https://www.youtube.com/watch?v=QrV8hfAxQgI

Piesakieties Īpašumu komisijas brīvprātīgajā darbā info@labie.lv, zvaniet 29811064