Dzīve-s-ziņas K

Mana tauta, gudra tauta, Tikumā vien dzīvoja: Dieviņš deva padomiņu, Tēvs māmiņa čaklumiņu.

Dzīve-s-ziņas komisija atsijā Latviešu dzīvesziņai raksturīgo vērtīgo zināšanu klāstu, lai izplatītu to un saglabātu nākamajām paaudzēm.

Sēklu bibliotēka Ikšķiles Brīvajā skolā ir tapusi !

Brīvais laiks – danči

Raitas Karnītes zinību maldugunis

Ditta Rietuma uzrunāja Raitu Karnīti, vēl velti cerot uz sadarbību ar Zinātņu Akadēmijas akadēmiķi, zinātņu dr ekonomikā, Pasaules Bankas speciālisti, bijušo Ekonomikas Institūta direktori. Mudināta veidot iekārtas, kas īstenotu Satversmes 2. pantu valsts administrācijā, uzrunāta Zinātņu Akadēmijā Karnīte teic ka daudzi to prasījuši bet to nav vērts darīt. No DemoKrātijas -Tautas Varas – tik demoNu smaka. Karnītes CV  http://www.lza.lv/scientists/karnite.htm 

Pret-valstiska un pret-Tautiska darbība ko nevietā dēvē par zinātni ir izveidojusi un notur šo apokaliptiski kriminālo atomkara sistēmu iekārtu

Video vajag austiņas  https://youtu.be/dPhpo_hIbBE

Kā iziet no verdzības – būtiski parametri

Krieviski   https://www.youtube.com/watch?v=y82Wr3qlaw4

„Vienošanās latviskajā dzīvesziņā”  14. g. 23. novembrī Ādažos

Programma   http://www.dzivotprieks.lv/2014/11/saturs-konferencei-vienosanas-latviskaja-dziveszina/ )

21 video no konferences   https://www.youtube.com/watch?v=JeBUN3UTYXg&list=PLgauX27Ka2XLkWnB1U1a-IKF_Qm1wl-kt

Ditta Rietuma – Latviešu Biedrības Tiesību SOS deklarācija Latviskās dzīvesziņas valstiskajai telpai

Inese Krūmiņa par Latviskā gara līmeņiem. 21.gs. latvieša identitāte un tās stiprināšanas iespējas

Irēna Saprovska – Saules gadskārta Latviskajā dzīvesziņā jeb kalendārs kultūras nospiedums Tautā

Solvitā Lodiņa – Senā, sakrālā dzīvesziņa mūsdienu kultūrtelpā un nākotnes sabiedrības vīzijā.

Iluminātu izkropļotie rituāli – globālās metodes – kā nedrīkst veikt rituālus

https://www.youtube.com/watch?v=YQ21u-758B0

Lucifera tempļi  https://www.youtube.com/watch?v=Jk6gQhKa9YQ

Cittautiešu dzīvesziņa:

Dzīvesziņa Baltkrievu Tautā. Krieviski

http://vidoz.pp.ua/video/NvUvSQzS6IV.html

Krieviski par degradēto Eiropas zinātni   https://www.youtube.com/watch?v=bAvwgP3qPdA

Urbanizācijas pasaka 3 min   https://www.youtube.com/watch?v=yKJYXujJ7sU