PieDalieties

Latviešu Biedrība – sena latviešu biedrošanās un kopdarbības organizācija. Pastāv kopš pastāv Latviešu Tauta, iegrāmatota viduslaikos 1448. g. un jaunākos laikos 1868. g. Rīgā. Darbība atjaunota 1950. g. ārzemēs, 1992. g. Rīgā un 2012. g. Latvijā un diasporā, ar unikāliem statūtiem uz autentisku 1938. g. brīvvalstī reģistrētu statūtu pamata.

Rakstiet savus priekšlikumus Latviešu Biedrības darbam uz      info@labie.lv

Zvaniet Latviešu Biedrības atjaunotājai un rakstvedei Dittai Rietumai, tel. 298 110 64. Sazinieties ar Latviešu Biedrības sekretāru ģenerāli Bruno Druķi tel. 29119996.

Jūsu atbalsts Latviešu Biedrības mērķu īstenošanai var izpausties sekojošos veidos – stājieties biedrībā un aktīvi veidojiet biedrību, darbojieties komisijās, veidojiet vietējās LBas nodaļas savā novadā/pašvaldībā, maksājiet biedra naudu / ziedojiet biedrībai līdzekļus, lai biedrība varētu darboties – jāsedz telpu īres izmaksas, sapulču izdevumus, kantora izmaksas utt. Šobrīd vēl neesam spējīgi apmaksāt pat telpas Rīgā. Varbūt Jūs varat piedāvāt telpas saietiem un vakarēšanām. Piedalieties arī LBas bartera maiņas lokā, utt. Valdes locekļi u c darbojas neatalgoti, tātad vajag gan dižus, gan necilus, bet labiešus.

Latviešu Biedrības biedra nauda ir 1 Lats mēnesī  (Lats ir ap 1 Euro). Aizpildiet savā internetbankā regulāro maksājumu un esiet stabils atbalsts Latviešu stiprināšanai.

Latviešu Biedrības nozīme

Latviešu Biedrības nozīme

Latviešu Biedrības banku konti:

1.   (pēdējā valsts banka) Citadele  Euro konts  LV98PARX0013664900001

(AS “Citadele banka”,  Republikas laukums 2A, LV-1010, Rīga, Latvija, SWIFT kods: PARXLV22  )

2.    SEB bankā  Euro konts   LV36UNLA0050021427309 

( AS “SEB banka”,  SWIFT (BIC)  kods: UNLALV2X )

Latviešu Biedrības reģistrācijas nr. 40008204163.

Latviešu Biedrības biedros pieteikuma kartiņa lejuplādējama no LB kartiņa , izdrukājama (var arī melnbaltā), aizpildāma un nosūtāma ieskanēta uz   info@labie.lv kā arī oriģinālā pa pastu uz

Latviešu Biedrības adrese:         Latviešu Biedrība, Izumi, Villasmuiža, Ropažu pag., LV-2135