LB SOS

Latvija jau ir banku globālā aukstā kara koncentrācijas nometne

Tiem kas kalpo korporācijām vēl ir ciešami, bet pārējiem ir atslēgti konti un nav ko ēst, jo digitālā nauda ir jau ieviesta un bankomātiem vajag aktīvas kredītkartes. Cilvēki vienkārši izmirst un izbrauc no Rotšildu Latvijas (uz labākām Rotšildu koncentrācijas nometnēm)!

https://infoagentura.wordpress.com/2016/07/23/tiek-gatavota-globala-banku-koncentracijas-nometne/

Pamatiedzīvotāju dzīves telpas atguves process Latvijas Republikā

Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Latviešu Goda Tiesa ir lēmusi, ka pamatiedzīvotāju dzīves telpas atguves process Latvijas Republikā sastāv no sekojošiem 9. posmiem:

1  Apzināšanās par statusu – ka esat pamatiedzīvotājs, un ja uzskatāt ka valsts iekārtas sistēma Jūsu dzīves apstākļus padarījusi nepanesamus ar rēķiniem, kas liek domāt par emigrāciju vai vieš citas destruktīvas domas, tad beidziet maksāt to daļu vai visus tos.

Līdzīgs process ir arī ja jāatgūst kāda pamatiedzīvotāju sabiedriskā telpa.

2. Apgūstiet Latviešu Biedrības deklarācijas un lietojiet to terminoloģiju, atbalstiet Latviešu Goda Tiesas un īstenojiet to lēmumus    (Latviešu Biedrības īpašumu deklarācija II, LB ratificētā atomkara sistēmu kriminalizācijas deklarācija Declaration CNWS, LBas rīkojums ES ministrijām īstenot pamatiedzīvotāju tiesu lēmumus  LB rīkojums 30.06.12015)

3. Pagatavojiet zīmi ko uzlikt uz no genocidālās inkvizīcijas sistēmas aizsargājamā pamatiedzīvotāja dzīvesvietas ārpuses. Zīme var būt no metāla, koka, kartona, papīra utt. Zīme ir astoņstūra vai apaļa un uz tās ir uzraksts

Latvijas

Pamatiedzīvotāja

Dzīvesvieta.

*

2007. g. 13. sept.

Deklarācija.

ANO

 pamatiedzīvotāja dzīvesvietas zīme Latviešu Biedrība

Pamatiedzīvotāja dzīvesvietas zīme, pēc Latviešu Goda Tiesas īpašumu atguves deklarācijas

Atsauce uz ANO deklarāciju ir pamatojoties uz tulkojumu http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/ANO-pamatiedz-2007-deklar.pdf

4. Nokopējiet vai nofotografējiet šo zīmi un izdrukājiet to uz papīra gadījumam ja to vardarbīgi noņems.

5. Atrakstiet epastā uz Latviešu Biedrību (LB) – info@labie.lv – nododot ziņu par atgūstamās dzīves telpas adresi, kontaktadresi, pamatiedzīvotāja vārdu un kontakttālruni pamatiedzīvotāja dzīves telpas atguves procesam un Jūsu centieni tiks piereģistrēti LBas atbalsta sniegšanai Jums. Varat izmantot LB iesnieguma formu Iesniegums Ī K LB 2

Ja varat iemaksājiet LBas bankas kontā 20 Eiro LBas atbalstam, lai neesam citā maizes darbā, kad Jums vajadzīgs atbalsts. Kontu info http://www.labie.lv/iestaties/

6. Informējiet samaksā ieinteresētās puses ka esat Latvijas pamatiedzīvotājs un veicat dzīves telpas atguves procesu, pamatojoties uz valstī notiekošo sistēmisko genocīdu pret pamatiedzīvotājiem. Informējiet samaksā ieinteresētās puses ka Latviešu Biedrība veic sarunas ar varas instancēm lai gūt kompensācijas samaksā ieinteresētajām pusēm un ir iesūtīti rīkojumi visām Eiropas Savienības ministrijām lai tās īstenotu pamatiedzīvotāju dzīves telpu apmaksu ieinteresētajām pusēm līdz pamatiedzīvotāji būs atguvuši savā pārvaldē kādu naudas sistēmu.

7. Ja samaksā ieinteresētās puses neatkāpjas no prasībām Jums pieņemamā apmērā, sazinieties ar Latviešu Biedrības īpašumu komisijas pilnvaroto pārstāvi Andi H telefoniski 20596993 un iesūtiet dokumentus, kas apliecina ka esat Latvijas pamatiedzīvotājs ar 2 radinieku rakstiskām liecībām un saziņas info ar visām iesaistītajām personām. Tad iespējams Jums nedēļas laikā tiks izsūtīts Latviešu Biedrības atbalsta rīkojums Jūsu dzīves telpas aizsardzībai. Rēķinieties, ka ziņām ir jābūt patiesām, jo to pārbaudi veiks Pilsoņu komitejas un valsts iestādes. Saņemot LBas izziņu iesniedziet to samaksā ieinteresētajām pusēm.

Sarunas video par dzīves telpu atguves procesu ar sabiedrotajiem Tautu Līgas komisijā kur redzams, ka tiek rasta iespēja arī gūt finansējumu no privātajiem pamatiedzīvotāju atbalstītājiem. Krieviski https://www.youtube.com/watch?v=C_J5dkZO80I

8. Latvijas Republikas valsts iestādes – centrālbanka un valsts kase – sedz pamatiedzīvotāju dzīves telpu izdevumus – ikmēneša vai privatizācijas. Pamatiedzīvotāju pārvaldītas 2 bankas – kooperatīvā banka un komercbanka rada pamatiedzīvotāju pašpietiekamības sistēmu.

Dzīvokļu un māju sistēmisko īpašnieku un pārvaldnieku intereses var tikt aizsargātas dažadi. Latviešu Biedrība rīko Latvijas valsts Ekonomikas un Finanšu ministrijām sadarbībā ar Labklājības ministriju:

1) izsniegt abu pušu intereses apmierinošas kompensācijas,

2) vai rast iespēju praktiski aizstāt šo īpašumu ar kādu līdzīgu,

3) vai apmaksāt pamatiedzīvotāju īres / komunālos izdevumus īpašniekam /pārvaldniekam.

9. Pamatiedzīvotāji kļūst par savas dzīves telpu saimniekiem bez ievērojamām izmaksām.

Masveida sistēmisks genocīds pret pamatiedzīvotājiem ir pietiekošs iemesls lai veikt centrālbankas naturalizācijas procesu, lai tā strādātu saskaņā ar Satversmes 2. pantu, nevis atrastos SVF pakļāvībā, kas ir Latvijas Tautām genocidāla korporācija, kas šeit izveidojusi iekārtu, kas neatrodas Latvijas Tautas pārvaldē – tātad graujot valsti pašos tās pamatos . Nav Tautas pārvaldītas naudas – nav valsts, bet gan ir SVF korporācijas filiāle Latvijas Banka kas īsteno sistēmisku genocīdu ar mākslīga naudas deficīta metodi.

Latviešu Goda Tiesas ir tūkstošiem gadu senas varas iestādes kuru nozīme šobrīd ir izšķiroša, jo pastāvošā tiesu sistēma ir sistēmiski genocidāla, un LGT ir lēmusi taisnu tiesu un izdevusi rīkojumus, lai apmierināt sistēmisko īpašnieku un pārvaldnieku intereses caur procesu, kas notiek informējot Pilsoņu Kongresu, Satversmes Tiesu, Saeimu, Tiesībsargu, Ministru Kabinetu u c.

Latviešu Biedrība iesniedza Latviešu Tiesību SOS deklarāciju Ministru Kabinetam un Prezidentam Mārteņos, 12014. g.  5. novembrī, un pl. 14.00 svinēja to Ojāra Vācieša muzejā

Deklarāciju lejuplāde –   Ministru kabinetam  LB SOS Min Kab 5.11.14

Latvijas Prezidentam   LBas SOS Prez 5.11.14LBas SOS Prez 5.11.14

Video no Mārteņu SOS deklarācijas svinībām O. Vācieša muzejā

SOS deklarācija Latviski  – Ditta Rietuma

LBas Miera Komisijas uzruna – Gunārs Goba, Christopher Busby , Ditta Rietuma

SOS deklarācija Angliski – Ditta Rietuma – un Valda Šteina runa

PDF Angliski Latvian Society rights SOS decl English

Tautas Tiesību SOS

Latviešu Biedrības Tautas Tiesību SOS deklarācija 5.11.14