Informē par konkursu “Latviešu tautas taktika šodien”

Informē par konkursu "Latviešu tautas taktika šodien"

Latviešu biedrības valdes loceklis Jānis Kalmēns piedalās Latviešu Biedrības valdes organizētajā preses konferencē, kurā informē par konkursu “Latviešu tautas taktika šodien”.