Informē par konkursu “Latviešu tautas taktika šodien”

Latviešu biedrības valdes locekle un rakstvede Ditta Rietuma un valdes loceklis Jānis Kalmēns piedalās Latviešu Biedrības valdes organizētajā preses konferencē, kurā informē par konkursu “Latviešu tautas taktika šodien”.