RLB 18.2.93

Rīgas Latviešu Biedrības komunistu reokupācija 93. g. 18. februāra naktī

Autors: RLB 93.g. un patreizējais LBas miera tiesnesis Valdis Freimantāls

Reti kuram Latvietim ir zināms pats galvenais – kas apstādināja Latviešu valsts (valsts def. pilsoņu kooperatīvs pārvalda Latvijas zemi) atjaunošanu 93.g. lai tā atbilstu brīvvalsts laika statūtu burtam un garam, un būtu Latviešu Tautas varas stumbrs, caur kuru vadībā ieplūst Tautas dzīvesziņa un notiek Tautas veikta tās pilnvaroto absolūta kontrole.  Rīgas Latviešu Biedrība brīvvalsts laikā bija valsts pamatstruktūra – mātes uzņēmums Rīgas Latviešu biedrība, ar ap 800 tās vietējo nodaļu tīklu, kas darbojās ciešā sadarbībā ar Aizsargu organizāciju, kas bieži atradās blakus telpās.

Neskatoties uz īpašu likumu par Rīgas Latviešu Biedrības atjaunošanu, tā tomēr netika 90os atjaunota, jo telpas tika atgrieztas Romas baznīcai, bet ne Latviešu biedrībām un Aizsargiem.

Bet tas nenotika mierīgi. Tas notika vardarbīgi – komunistu un rietumu masonu sazvērestībā.

Ģenerālprokurora  vadītā iestāde joprojām likvidē (iznīcina) pilsoņu iesniegumus – konkrēti manus – par pret vienīgās Latviešu valsts visiem pilsoņiem un Rīgas Latviešu biedrības biedriem veikto varmācīgo, krimināli sodāmo kara noziegumu – Rīgas Latviešu Biderības darbības pēc 38. g. statūtiem vardarbīgu LIKVIDĀCIJU un izlaupīšanu 1993. gada 18. februāra naktī.

Vai, juristi būdami, Kalnmeiers, Rasnačs, Levits, Jansons u c  drīkst klusēt par likumīgi pēc 38.g. statūtiem atjaunotās Rīgas Latviešu Biedrības varmācīgu darbības pārtraukšanu 93.g. 18. februārī? Visus šos 25 gafdus esmu informējis par RLB okupāciju visus tieslietu ministrus, bet neesmu saņēmis nevienu lietišķu atbildi, tikai formālas atrakstīsanās.

Trūkst vārdu, lai izteiktu Š A U S MĪ G O stāvokli Latvijas tiesībsargājošās organizācijās ! (Korumpētas līdz augstākajam piesātinājumam).

Un tiesībsargs Jansons vēlreiz  šogad uzliek kroni korupcijai, neizskatot pēc būtības manus iesniegumus par prettiesisko atjaunotās Rīgas Latviešu Biedrības I Z N Ī C I N Ā Š A N U 1993. gada 18. februāra naktī (Tā 25 gadus pieļaujot komunistu un čekistu dominēšanu MĀMUĻĀ).

Viss notiek līdzīgi Staļina laiku praksei – daļa sabiedrības saņem lielas algas, lai imitētu likumību un pārstāvētu „tautu“ ! (Bet tas ir acu apmāns – šie cilvēki pārstāv politisko komunistu un čekistu varas kliķi, aizstāv viņu intereses).

Par Bordānu nav skaidrs, kādēļ viņš neatbild uz manu rakstveida iereģistrēto iesniegumu viņam, kā partijas vadītājam, par Rīgas Latviešu Biedrības BRUTĀLO likvidāciju un mākslas galerijas „Latvijas Kultūra“ 10 000 nenovērtējamo eksponātu izlaupīšanu no Rīgas Latviešu Biedrības nama „MĀMUĻAS“ telpām !

Zaudējumi, ko nesusi šī amatpersonu „nodevība“ nav vairs izmērojami kompensāciju apmēros – gan valstij, gan latviešu ģimenēm – jo Tauta izmirst !

Tauta ir uz ceļiem notriekta, verdzības važās ievažota, bet vēl cerot gaida pārmaiņas un komunistu vadošās politiķu patvaļas izbeigšanu!

Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs – tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs !!!

Helsinki 86 lūdz visus iesaistīties likumības atjaunošanā Latvijā !

Lūdz aktīvi piedalīties valsts amatpersonu pretlatvisko noziegumu atklāšanā.

Absolūti nav pieļaujama nāves nometnes LATVIJAS REPUBLIKA administrācijas īstenotā prakse, prasīt nekustamā īpašuma nodokļus un citus maksājumus no personām, kuru ienākumi ir smieklīgi un nesasniedz pat iztikas minimuma pārtikas daļu !

Varmācīgie ierēdņi un bezatbildīgie politiķi ir jātiesā !

Latvijai ir jāatjauno tiesiskas valsts statuss !

Uzkrītoši ir tas, ka neviens oficiālais mēdijs vai organizācija nerunā par Rīgas Latviešu Biedrības prettiesisko, varmācīgo likvidāciju (sišana, šaušana, arestēšana, slepkavošana, spīdzināšana utt.) 1993. gada 18. februāra naktī, un likumīgo 1938. gada statūtu aizliegšanu komunistu nodibinātajā biedrībā, kas okupē RLB telpas joprojām, tās ieķīlājot okupācijas bankās, un nepieļaujot patriotu uzņemšanu, rīkojot inkvizīcijas prāvas bez iestāties iesniegušo piedalīšanās, kur RLB Ētikas komisija, vienbalsīgi visi 30, krimināli nolemj nepieņemt ikvienu kas nav čekai vēlams, neuzaicinot nolemto, viņa prombūtnē!

Aplūkojiet dažus vardarbības video 93. gada 18. februāra naktī un tūlīt pēc tās

https://youtu.be/7q6xTNUgcdU

https://youtu.be/gunBXe6UMdU

Okupācijas organizētā sapulce 93. g. 7. apr., 6 nedēļas pēc okupācijas

https://youtu.be/b8NSKr0ckG8

un beigās drusku no sapulces pirms vardarbīgās okupācijas, kur ir redzams ka komunistus atbalsta arī PBLA masonu pasaules biznesa korporāciju karjeristi u c

https://youtu.be/OwKEGxIQHTI

Izdariet secinājumus un atjaunojiet vietējās Latviešu biedrības, bez kurām nepastāv mūsu valsts, kas aizstāv mūsu dzimtu dzīvības tiesības!
Dziļā cieņā –Jūsu Valdis Freimantāls
RLB / LB goda tiesas tiesnesis
Latviešu Biedrība