Deklarācijas

Pamatiedzīvotāju pirmtiesības nodrošinošie lēmumi –  Latviešu Biedrības un vispasaules pamatiedzīvotāju tiesas IWOCG Baltijas jūras nodaļas BSIC lēmumi/deklarācijās un starptautiskie līgumi starp pasaules pamatiedzīvotāju valdītājiem

Te nu ir Tautas ilgi gaidītās 9 deklarācijas, pēc kurās noteiktajiem tikumīgajiem lēmumiem, Latvijas un visu Baltijas jūras pamatiedzīvotāju zemju seniedzīvotājiem, ir brīv dzīvot, savas dzimtas un ģimenes lolojot, ārzemju firmu genocidālās intereses neievērojot. Būtiskakā LB deklarācija Latviski ir  Deklarācija CNWS IV un ANO deklarācija, bet arī 3 iepriekšējās Latviskās  deklarācijas ir būtiskas. Tapat zemāk ir arī BSIC (Baltic Sea Indigenous Court) jeb baltijas jūras pamatiedzīvotāju tiesas deklarācijas no citām tiesām konferencēm, kas notika Krieviski, Angliski un Zviedriski. CNWS nozīmē Criminalise Niclear War Systems angliski, jo šīs pamatiedzīvotāju tiesas radās no konferencēm tiesām kas kriminalizēja apokaliptiskās Atomkara sistēmas.

Te saite ar pamatiedzīvotāju likumiem, ko lēmusi Latviešu Goda Tiesa BSIC, 7.3.16, pēc kuriem Latvietim tagad ir brīv dzīvot lai tikt brīvam senču zemes pārvaldniekam.

un vēl ANO 7. g. deklarācija Latviski ir, un krieviski BSIC lēmumi arī te zemāk atrodami
Klausīties var video – Andis lasa 1. nepilnīgo uzmetumu video
 
 
 
Ditta lasa 2. pilnīgāku uzmetumu, bet gala versija teksta dokumetnā ir precīzāka
 

Visi šie lēmumi ur izmantojami kā pamatiedzīvotāju tiesības izsargājoties no ārzemju okupācijas firmām kas veic genocīdu Baltijas jūras teritorijās u c.

ANO deklarācija par pamatiedzīvotāju tiesībām, kuru Latvija kopā ar citām 170 valstīm pieņēma 2007. g. 13. sept.

Pēc Latviešu Biedrības aicinājuma, Valsts Valodu Centrs to pārtulkoja Latviski 12014. g. jūlijā tomēr nekur citur kā LaBie.lv tā nav internetā atrodama

pamatiedzīvotāju tiesību ANO deklarācija 2007

ABORIGĒNU TIKUMI IR BŪTISKĀKI PAR GLOBALIZĒTO VARU LIKUMIEM – ZEMES DROŠĪBAI

Austrālijas  piemērs  https://www.youtube.com/watch?v=QRBMdS4t36c

Latviešu Goda Tiesa 12016. g. 1-7. martā  darbojās kā Baltijas Jūras Reģiona Pamatiedzīvotāju Tiesa konferencē Kriminālās AtomKara Sistēmas

BSIBLejuplādējiet pilna teksta PDF ar BSIC apsūdzību un lēmumus – Tautas tiesību likumus  Deklarācija CNWS IV

Vairāk par ir kvartāl pamatiedzīvotāju konferencēm-tiesām 4 valodās Baltic Sea Region Radioactivity Watch lapā http://www.bsrrw.org/

LATVIEŠU GODA TIESAS deklarācija IV   23.12.12015

Latviešu Goda Tiesa lēmusi sekojošus steidzamus rīkojumus Latvijas izpildvarām un visiem citiem, lai atjaunot Latvijas suverenitāti, īstenot PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības un apstādināt Latvijā notiekošo sistēmisko genocīdu pret PAMATIEDZĪVOTĀJIEM un pārējiem Latvijas iedzīvotājiem

Latviešu Biedrības deklarācija IV

LATVIEŠU GODA TIESAS deklarācija III

Latviešu Goda Tiesas lēmumi sakarā ar šobrīd pastāvošās Latvijas Republikas 4. maija valsts sistēmisko noziegumu izveidojot iekārtu PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīves telpu (īpašumu- / īres- / sabiedrisko telpu) sistēmiskai ekspropriācijai tagad paredz to ka PAMATIEDZĪVOTĀJI var savas dzimtas/kopienas eksistenciālām vajadzībām pārņemt neapdzīvotas telpas, kā arī citus lēmumus ar kuriem iepazīstieties lejuplādējot rīkojumus

Latviešu Biedrības īpašumu deklarācija III

LB rīkojums ES prezidentūrai – PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīves telpas atguvei

Latviski   LB rīkojums 30.06.12015

Latviešu Tautai uzticīgie Latviešu Goda Tiesas tiesneši ir lēmuši par izsenās pamatiedzīvotāju tiesas atjaunošanu un dod rīkojumu Eiropas Savienības (ES) prezidentūrai visās 27 ES valstīs izveidot tiesvedības sistēmu, kas atzīst tās lēmumus un īsteno tos dzīvē. LB ziņo par neuzticību patreiz Latvijā un Eiropas Savienībā  nodibinātajām Tiesvedības un Tautsaimniecības pārvaldes sistēmām un nodod ES prezidentūras izpildei lēmumus par Pamatiedzīvotāju Goda Tiesu lēmumu īstenošanas sistēmas izveidi valsts sistēmas uzlabošanai un Tautu glābšanai no sistemiskā genocīda. Šis ir ārkārtas rīkojums kas izpildāms uzreiz eksistenciālā ātomkara draudu dēļ.

LBs valdes locekles Dittas Rietumas uzruna Etnisko Kultūru Konferencē 20.06.12015

20.06.12015 Etnisko Kultūru konferences pieņemtās rezolūcijas teksts

Latviski   rezolūcija EC conf_NEW

Starptautiskās Etnisko Kultūru konferences dalībnieki pieņēma rezolūciju vienbalsīgi un kopā veica pasaulei vēsturisku rituālu Rāmuma Laikam, Rāmavai. Konferences organizētājas Irēna un Agnija Saprovskas no MarasLoks.lv

Konferences bildes   https://picasaweb.google.com/agnija9/EtniskoKulturuSaulstavjuKonference20JunijsOtraDiena#slideshow/6164241260833367890
Programma   http://marasloks.lv/public/?id=233&ln=lv
Rituāla bildes  http://www.turaida-muzejs.lv/2015/06/vasaras-saulgriezu-svetki-turaidas-jankalna-fotogalerija/#.VYxM3EZ3B1A

37 video FreeLatvia Youtube.com  https://youtu.be/l5-UFE7G__c

LB Tikumu Komisijas Goda Tiesa ir ratificējusi Atomkara Sistēmu Kriminalizācijas Deklarācijas angliski 7.06.12015 un krieviski 7.09.12015

Ātomkara Sistēmu konferences starptautiskie eksperti-pamatiedzīvotāji atomkara draudus radošo sistēmu matrici nokriminalizēja, starptautisko banku korporāciju ieskaitot. Šis ir vēsturisks notikums jo šo deklarāciju tagad var un vajag izmantot ikvienam pamatiedzīvotājam savas dzīves telpas līdzekļu aizsardzībai un atgūšanai. Kara kurināšanas viss sistēmiskais process un AtomIndustrijas globālā korporācija ir kriminālas struktūras, kas nekontrolēti pakļāvušas Zemes māti eksistenciālām briesmām. Tomēr ievērojiet ka cilvēki šajās struktūrās ir mūsu brāļi un māsas, ir rehabilitējami vērtīgajā dzīves telpā. Kriminalizētas tiek sistēmas nevis cilvēki.

Criminalise Nuclear War Systems konference notika 1-7.06 Dubultos, Undīnē. Nākamā konference notiks 1-7.09,  1-7.12,  1-7.03 u t t katru trešo mēnesi līdz sistēmas tiks nomainītas no kriminālajām uz Miera un Labklājības.

Angliskās konferences rīkojumi Declaration CNWS  un 25 video materiāli Angļu valodā (Lepins Krievu val.)    https://www.youtube.com/playlist?list=PLQugSGR36JKGGsVb3JHojtcZETNISzYmX

Krieviskās konferences rīkojumi  Декларация распоряжение KCAB 20 video materiāli lielākoties Krievu valodā https://www.youtube.com/playlist?list=PLQugSGR36JKFf6h4rs-Bt-nhF2Q5ssV_K

LB Tikumu Komisijas Goda Tiesa, saīsinājumā Latviešu Goda Tiesa, palīdz pamatiedzīvotājiem domstarpību gadījumā pamatiedzīvotāju dzīves vietu neaizskaramības procesos, kā arī ar pamatiedzīvotāju sabiedrisko u c dzīves telpu procesiem.

Latvijas Republikas tiesu sistēma šobrīd nav lojāla Latvijas pamatiedzīvotāju lielajam kopumam un ir ārzemju lielvaru dizainēta sistēma Latvijas sistēmiskai kolonizācijai. Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Goda Tiesa sanāk pie vajadzības 9 Latviešu cienītu un godātu tiesnešu sastāvā, kā tūkstošiem gadu piekoptās paražās, un lemj taisnu tiesu pamatiedzīvotāju tiesību aizsardzībai saskaņā ar ANO Pamatiedzīvotāju Tiesību Deklarāciju, pieņemtu 2007. g. 13. sept.

Latviešu Goda Tiesas lēmumu un deklarāciju ievērošana ir metode kā īstenot pamatiedzīvotāju tiesības Latvijā. Šī metode ir universāli izmantojama ikvienā zemē tās pamatiedzīvotāju varas atgūšanai un to ir apstiprinājušas starptautiskas zinātniskas konferences.

LB Tikumu Komisijas Goda Tiesa 27.05.12015 ir lēmusi sekojošu Deklarāciju II par PAMATIEDZĪVOTĀJU Dzīves Telpas Atguvi

Latviešu Biedrības dzīves telpas atguves deklarācija II

Latviešu Goda Tiesas nolikums

Latviešu Goda Tiesas nolikums

Latviešu Biedrība iesniedza Latviešu Tiesību SOS deklarāciju I Ministru Kabinetam un Prezidentam Mārteņos, 12014. g.  5. novembrī, un pl. 14.00 svinēja to Ojāra Vācieša muzejā

Deklarāciju lejuplāde –   Ministru kabinetam  LB SOS Min Kab 5.11.14

Latvijas Prezidentam   LBas SOS Prez 5.11.14LBas SOS Prez 5.11.14

Angliski  Latvian Society rights SOS decl English

In accordance with the UN declaration on the Rights of Indigenous People    http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

Latviešu Biedrības iesniegums Rīgas domei, Rīgas mēram un VARAM ministram 30.10.2014

… aicinot tos darboties LR pilsoņu  un pamatiedzīvotāju interesēs, nepārkāpjot Satversmes 2. pantu, sekmējot Ģimenes dārzu apvienības “Jumpravsala” un “Lucavsalas Ekokopiena” pamatiedzīvotāju dzīvesveidu.     Lucavsala pamatiedzīvotāju tiesības RD

Sadarbojāmies Lucavsalas seminārā 1. novembrī . Lucavsalas sargāšana apvienojusi Ģimenes dārzu apvienību “Jumpravsala” ( http://jumpravsala.blogspot.com/p/bie…),
“Lucavsalas Ekokopienu”, http://www.vak.lv Vides Aizsardzības Klubu, FreeRiga, Daudzbērnu ģimeņu biedrību, Atvērto Pārvaldību www.atvertaparvaldiba.lv ,  u d c.  20 video atrodami http://www.youtube.com/playlist?list=PLgauX27Ka2XLIbopoDZ84dpN3cDFB58_0

Kriminalisera AtomKrigets System konference/ting III

SWEDISH CNWS/КAKS III

Solidaritetshuset i Stockholm. 1-7 December 12015

En serie kvartalsvisa veckolånga konferenser av ursprungsbefolkningarnas representanter

Tredje konference, på svenska: Solidaritetshuset, Stockholm. 1-7 December 12015 (10.000 år tillkommer beroende på Östersjöregionens urfolkens tideräkning)

Östersjöregionens Radioaktivitetsgranskning, www.BSRRW.org, presenterar konferenser av ursprungsbefolkningarnas representanter från hela världen.

Målet med konferensen är att kriminalisera atomkrigets system genom att skapa en plattform för ett globalt nätverk av ursprungsbefolkningarnas representanter som markerar de nuvarande systemen som har fört oss till atomkrigets oacceptabla risker och att föreslå säkra system.

Strategi är att undvika forskning som finansierats av militära och industriella korporationer och föra fram hederligt arbete av oberoende forskare samt sprida deras fynd.

Metoden är att genom sann oberoende forskning att kriminalisera korporativa syndikat som systemikst indirekt driver det kalla kärnvapenkriget. Dessa företag ska omstruktureras, utan att straffa människor i dem, till verksamheter för hållbar fred och välfärd.

Målgruppen är andlig intelligens. Avgiften är frivillig. Välkomna!

Kontakt: Ditta Rietuma, E-post: info@bsrrw.org, Tel .: + 46 703 999 069

Programm:   Kriminalisera AtomKrigets System konference

DeklarationenCNWS IV-VII sv 12015, 17

Criminalise Nuclear War Systems CNWS conference/court II

Международная научная конференция  “Криминализуя Системы Атомной Войны.”

(Рига, 1-7 сентября 12015 г.)

Конференция

 • Члены программного комитета: Дитта Риетума, Кристофер Басби
 • Охват: Международная
 • Даты проведения: 1-7 сентября 12015
 • Место проведения:  3 дня – Академия Наук Латвии, Рига, и 4 дня – на языческом хуторе

Международный Фонд по Исследованиям о Рисках Радиации (IFRRR.org) с гордостью представляет конференцию организованную кoмиссией Защиты среды общества коренных жителей Латвии – Latviešu Biedrība.

Цель конференции создать платформу для независимых исследований в для жизни на Земле экзистенциально важной сфере – предлагая надёжные системы науке о рисках радиации, которая создала угрозу планетарной Атомной Войны.

Стратегия состоит в избежание коррумпированных исследований финансированных глобальными корпорациями и в создании истинно правдивых исследований лояльных интересам коренных жителей любой местности.

Методика конференции состоит в видео презентациях членов программного комитета Дитта Риетума и Кристофер Басби через Skype и ITохватывая круг специалистов со всего света с собраниями изумительных научных работ по критически важным темам и параметрам создания надёжных систем.

Программа за неделю предлагает концептуальные знания в расслабляющей манере режима отдыха, без разходов. Добровольные взносы. Целевая группа участников – духовная аристократия.

Познакомтесь с материалами предыдущей конференции 1-7 июня – на английском языке – на bsrrw.org.

Ведающие експерты – пишите, звоните – в какое время вы можете выступить через Skypе, присылайте свои работы и видео.

Сердечно, Ваша Дитта Риетума

Em:   info@bsrrw.org   T.: +371-298 110 64,   +46-703 999 069

Декларация  Декларация распоряжение CNWS/КСАВ

CNWS II conference videos   https://www.youtube.com/playlist?list=PLQugSGR36JKFf6h4rs-Bt-nhF2Q5ssV_K

Criminalise Nuclear War Systems CNWS conference/court I

A series of quarterly week-long Conferences

Saga House Undīne, Jurmala, Latvia.

Initial meetings: June 1-7th 2015

International Foundation for Research on Radioactivity Risk, www.IFRRR.org, proudly presents the conferences organised by Environmental Research SIA in Latvia.

Programme  PDF    Program 1-7.06 CNWarS

Declaration    Declaration CNWS English 15

Latvia and the Baltic States are being militarised by NATO in a build-up to a now almost inevitable nuclear war between the United States and Russia. The Doomsday Clock of the Bulletin of the Atomic Scientists has moved closer to midnight. President Putin has engaged the Dead Handle of the Russian automatic nuclear response computer system. These are possibly the last days of life on Earth as we know it. What are the parameters and dimensions of this self destructive process? What can be done to create Peace sustaining systems?

Scientific Research into the effects of exposure to radiation carried out in the last 20 years has shown clearly that the massive radioactive contamination of the biosphere which will follow even limited nuclear war will destroy all life on earth. Yet the generals and hawks-influenced superpower command structures have been persuaded by their own scientists, and by current radiation risk models, that a nuclear war can be won, even though the casualty rate may be very high. This is a mistake, and one that we must make clear to the people of the earth and their leaders. In any nuclear exchange between Russia and the West, the Baltic States and Sweden will be the front line, where the anti-missile missiles will meet the missiles from both sides. The populations will be annihilated. Slow death will creep around the globe thereafter.

Environmental Research SIA of Latvia has organised a series of week-long video meetings in the beautiful wooden Saga House Undīne in the seaside resort of Jurmala to discuss the reason why the world finds itself close to the final disaster and to unite the forces of light to establish a peaceful society system of wealth.

Ideas and presentations have been commissioned from scientists and major independent thinkers and philosophers from across the world to dig the current suicidal culture out from its predicament. In the first meeting, June 1-7 2015, contributions will focus on:

 • The true effects of exposure to radioactive fallout from nuclear weapons
 • The lack of security of human beings embedded in the post-modern world
 • The danger of media –driven automatic-response-steered nuclear war
 • The economic pressure for war and the economic consequences of nuclear war
 • The cost of maintaining the war machines and the use that can be made of the money
 • Peace, prosperity, accommodation and land
 • The Planetary Impact Index
 • The origins of conflict and large scale wars in human psychic and personality structures
 • Primitive and perfect economies. The legacy of the Indigenous peoples
 • The global financial system
 • Science and the media
 • The nuclear waste mountains

Continuity will be provided by Co-Chairs Ditta Rietuma and Christopher Busby.

Proceedings will be videotaped and presented on the websites  www.bsrrrw.org and  www.environmentalresesarch.eu publishing videos on Youtube channel RadioactiveBSR.

Contributions were made by

Christopher Busby, UK, France, Latvia

Ditta Rietuma, Sweden, Latvia

Helen Caldicott, USA and Australia

Leuren Moret, USA

Georgi Lepin, Belarus

Henning Witte, Sweden

Alexey Yablokov, Russian Federation

Yuri Bandashevsky, Ukraine

Oliver Tickell, UK and Ecologist

Molly Scott Cato, UK and European Parliament

Perdana Peace Foundation, Malaysia

Criminalise War Foundation, Malaysia

Gen Morita, Japan

Christian Scherrer, Netherlands

Sean McGee, Ireland

Mēs nogulējām apvērsumu Latvijā un tas joprojām notiek

Kad mēs nogulējām apvērsumu Latvijā? Kā tas izskatījās un kā apvērsums notiek joprojām katru brīdi. To var likvidēt izmainot likumus mahināciju avotā, bet tad ir jāredz ka neviena iestāde vairs nav valsts iestāde bet ir ASV Federal Reserve Bank (FRB) korporācijas firmas, un ASV firma Saeima nevar pieņemt likumus kas īsteno Satversmes 2. pantu. Tieši tāpēc tiek iznīdēta katra Latviešu biedrība jo Tautai ir likumdevēja un tiesnešu vara caur komisijām Latviešu Biedrībā, kur arī Ulmanim bija kabinets.

Apvērsums notika jau dibinot 4. maijā valsti nepielaižot pie varas Pilsoņu Kongresa pārstāvjus kam bija savākta 800.000 valsts Latvijas Republika pēcteču pilnvara. Un sekas tam bija ka ap 3000-4000 Latviešu biedrību, kas bija Latvijas Republikas brīvvalstī, netika atjaunotas ar likumu, likums atjaunoja baznīcas – izveidojot Vatikānas meitas uzņēmumu, firmu Latvijas Republika, kuras vadības darbs ir tēlot neizvedotās valsts valdību, izsaimniekojot iedzīvotāju īpašumus. Valsts pamatstruktūra ir valsts cilvēku darba augļu apmaiņas līdzekļa mehānisms, bet to neizveidoja pēc valsts statūtiem bet gan atdeva centrālbanku BIS.org, kas ir privāta mega korporācija kas pieder Cionas Rotšildiem. BIS izveidoja Hitlera Reiha un arī PSRS finansēšanai pirms II pasaules kara .

Vairāk Tikumu komisijas apakšlapā

LBas Latviešu Goda Tiesas divi Spriedumi Saeimai

Otrais lgt-spriedums-22-11-16-saeimai

Pirmais lgt-lemumi-16-9-16-lblv-s

 

Tikumības Kodeksa daļas

Aldis Goba:   Aldis Goba. Dievestība Tikumi

V. Šteins:  http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/06/2.-Tautisms-Zintnieks-426.pdf

V. Celms:     Valsts ir līdzeklis lai katra Tauta realizētu savu garīgo kultūru…

Dainu skapis:   http://www.dainuskapis.lv/

Tikumi senajā Krievzemē. Krieviski   KOPA tikumi

 

Žīdu tiesa ikvienā valstī ir neatkarīga no civiltiesas

ASV   http://www.bethdin.org/     https://bethdin.org/dintorah/

UK    http://ww38.rabbinicalcourt.org/

Eiropa http://www.europeanmasortibetdin.org/

Institūts http://www.businesshalacha.com/en/page/arbitration

Par korporācijas LR biznesiem un ķoniņu izšķirošo lomu dzīvībai uz Zemes

Piemērs Krievijā, Afanasenko P.V video saites 9.27 min, te zemāk, runā par pāreju uz citu tiesību lauku, neko citu par PSRS neredzot, bet taisni te ir būtiski ieraudzīt Godzemes ķoniņienes darba vērtību – jo Ditta radījusi pāreju uz pamatiedzīvotāju tiesību lauku ikvienā zemē – iezemiešu tūkstošgadīgās tiesas restaurējot ir tiesiska iespēja izveidot savu varu un restaurēt katras valsts pantu par Tutas varu, kā mums Satversmes 2. pantu un mums Latvijā 1939.g. Latvijas Republikas brīvvalsti ar toreiz savām bankām.

Taisni tāpēc ir būtiski piekopt mūsu senču ķoniņu statusu, un apgūt kursus SKONA apakšlapā LaBie.lv lai vairāk ir ķoniņu kas spēj vest atpakaļ uz pamatiedzīvotāju tiesību lauku savā Latvijas Republikas brīvvalstī

https://www.youtube.com/watch?v=gmdQLH7I9uU

PAR VALSTS PARĀDU NELIKUMĪGO BŪTĪBU

LR Satversmes 68.pantā lasām:  68. Visiem starptautiskiem līgumiem, kuri nokārto likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, nepieciešama Saeimas apstiprināšana.
Slēdzot starptautiskus līgumus, Latvija nolūkā stiprināt demokrātiju var deleģēt starptautiskām institūcijām daļu no valsts institūciju kompetences.
Kā šodien labi zināms, visas bankas (atskaitot Kubu, Ziemeļkoreju un, šķiet, vēl Irānu, Sīriju) ir privātas. Nekāda to veidota korporācija, kā Pasaules Banka, SVF , BIS u.tml. līdz ar to nav mazāk privāta. Nav noslēpums, ka aiz tām visām stāv ASV FRS dolāru drukājamā mašīna. Tad nu sanāk, ka šī vienīgā Satversmē esošā atruna, nekad nevienam Latvijā nav devusi tiesības parakstīt tos “starptautiskos” kredītlīgumus valsts vārdā, vien savā, kā privātpersonas vārdā. Līdz ar to ne par vienu no šiem “starptautiskajiem” parādiem Latvijas tauta nav atbildīga.
Lai parādus taisījušās privātpersonas pašas kārto savas saistības pret citām privātpersonām. Tā, lūk!
Analoģiski, Likums par Latvijas Banku ir antikonstitucionāls un pasludināms par spēkā neesošu, atjaunojot pirmskara likuma redakciju!

Aresta draudi Dittai – bez tiesas, nerēķinoties ar pamatiedzīvotāju tiesībām un ķoniņienes neaizvietojamību. LGT Spriedums un Dittas vēstules prokuroram, tiesībsargam un apgabaltiesai

Uzaicinājums    dr-auto-tiesas-aresta-uzaicinajums

LGT 6.10.16      lgt-lemumi-6-10-16-dittas-imunit

Prokuroram, tiesībsargam, apgabaltiesai  prokuroram-dr-auto-6-10-16

Vairāk Dzīvības komisijas ap/l  http://www.labie.lv/darbs-lb-komisijas/dzivibas-k/