Vides Komisija

LB Vides komisija darbojas paveicot tos būtiskos uzdevumus Latvijas, Baltija jūras reģiona un
PaSaules vides aizsardzībā, ar kuriem drīz nodarbosies arī Latvijas Republikas valsts institūcijas.

Ķoniņiene stādina kodolatkritumu kapsētas jūras krastā Zviedrijā

15.04.12016 Baltijas jūras pamatiedzīvotāju Godzemes ķoniņiene Ditta Rietuma, sadarbībā ar profesoru Christopher Busby, Espoo Konvencijas procesa ietvaros, nosūtīja Zviedrijas Vides Aģentūrai VETO stādinot Kodolatkritumu kapsētas celtniecības projektu pie Forsmark AES jūras krastā Zviedrijā, jo tas pēc vispusējas projekta izvērtēšanas ir atzīts par Baltijas jūras tautu nākotnei genocidālu projektu kas neatbilst drošības prasībām zinātniskajos pamatparametros.

Lejuplādējiet rīkojumu Ang   Forsmark Espoo Östersjöväldet

Latviešu Goda Tiesa 12016. g. 1-7. martā darbojās kā Baltijas Jūras Reģiona Pamatiedzīvotāju Tiesa konferencē BSIC Kriminalizē AtomKara Sistēmas

BSIB

Konference-tiesa Rīgā un Ropažos  http://www.bsrrw.org/protection/nucl-war-syst-conf/

Programma 1-7. marts L CNWS IV Progr

BSIC. CNWS IV Tiesas deklarācija Deklarācija CNWS IV

Stādinām kodolatkritumu kapsētu būvi Baltijas jūras krastā Zviedrijā un Somijā

piedaloties sabiedriskās līdzdalības darbos, sadarbībā ar www.bsrrw.org, ar videokanālu Youtube RadioactiveBSR   https://www.youtube.com/radioactivebsr

Atklātā vēstule Vides Pārraudzības Valsts Birojam sakarā ar Zviedrijā, Forsmark, plānoto kodolatkritumu kapsētu radioaktīvā piesārņojuma eksistenciālajiem draudiem dzīvai videi Baltijas Jūras Reģionā saskaņā ar 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 4. un 5 panta prasībām un Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra paziņojumu par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā sabiedrisko apspriešanu

Atklātā vēstule Vides Pārraudzības Valsts Birojam. Forsmark

ECRR final till MMD om SKB SSM

Konference par Baltijas jūrā nogremdēto ķīmisko ieroču apstrādes steidzamu nepieciešamību. 26.11.12016

Kriminalizējam AtomKara Sistēmas

LB sniedz atbalstu valstisko un nevalstisko korporāciju pārveidei uz Satversmes 2. pantam atbilstošu darbību, kas novērstu arī AtomKara iespējamību, jo Finanšu sistēma būtu pamatiedzīvotāju pārvaldīta un karš būtu krimināla darbība. Pamatiedzīvotāju Goda Tiesas Kriminalizē AtomKatra Sistēmas 4 reizes gadā – Martā Latviski, Jūnijā Angliski, Septembrī Krieviski un Decembrī Zviedriski. Vairāk – BSRRW  www.bsrrw.org