Taktikas komisija

Latviešu Taktikas Komisija

Pastāvīgais LBas Tautas Taktikas konkurss.

Darbi Latviešu Tautas Taktikas konkursam ir iesniedzami nepārtraukti, ar uzvarētāja apbalvošanu vienā no senLatviešu gadskārtām.

Mārteņu konkursā Latviešu Tautas Taktika Šodien iesūtītais darbs Tauta Mezglos Aprakstīta, autore Aira Māliņa.    Latviešu Tauta mezglos

Laideņu konkursā Latviešu Tautas Taktika Šodien uzvarošais darbs ir Burtnieku Andreja Lucāna Tāls un grūts būs atpakaļceļš pie izpārdotās tēvzemes. Tas ir lejuplādējams divās versijās – īsajā un plašajā:

A. Lucāns. Taktika īsi

A.Lucāns. Tāls un grūts būs atpakaļceļš pie izpārdotās tēvzemes

ĀRPUS KONKURSA, LBas valdes locekļu darbi

Latviešu taktika un stratēģija V. Šteins

Latviešu taktika 2014. D. Rietuma

Latviešu Biedrības ATZINĪBAS BALVA konkursa Latviešu Tautas Taktika Šodien tika pasniegta Burtnieku  ANDREJAM  LUCĀNAM.

Latviešu Biedrības valde Laidenēs, 2014.gada 2. jūlijā, Ojāra Vācieša ielā 19, Rīgā, pateicās autoram un ieteic Latviešu Tautai īstenot lielisko gara darbu „Tāls un grūts būs atpakaļceļš pie izpārdotās Tēvzemes”.  Valdis Freimantāls, galerija Latvijas Māksla, godalgoja ar V. Milgrāvja gleznu „Viensēta”.

Pasākumā var arvien piedalīties caur video 7 daļās – filmēja un autoru intervēja Ditta Rietuma.

 

Latviešu Biedrības valde izsludina konkursu Latviešu Tautas Taktika Šodien.

Preses konference notika 2013. g. 10. maijā Rīgā, Krāmu ielā 3, barikāžu zālē.

Letas bildes no 10.05 preses konferences par konkursu atrodamas http://www.leta.lv/photo/album/3D94A7F6-CA7B-470B-9529-189AD07ED253?force_lang=lat

Konkursā Latviešu Tautas Taktika Šodien uzvarošais materiāls tiks plaši izplatīts un uzvarētājam balvu sniegs Valda Freimantāla galerija Latvijas Māksla.

balva Milgravis

 

 

 

 

 

 

Latviešu Tautai ir liktenīga stunda, jeb mēnesis – mums jārod kopīgs plāns kā Tautai atdzimt stiprai savā sentēvu zemē. Šī Latvijas valsts ir mūsu un šī zeme mums ir Dieva dota, bet neesam vēl vienojušies par to kā izveidot vienotu Latvijas nāciju kas pārvaldīs Latviju suverēni. Tieši tādēļ Latviju savā pārvaldē ir pārņēmusi vispasaules korporācija kas privatizē valsti saviem mērķiem. Par Lisabonas stratēģijas ieviešanu Latvieši nav balsojuši, bet tajā Latviešiem šobrīd ir jādzīvo. Demokrātiski tas nav. Īrija, Grieķija, Portugāle un Kipra ir Eiropas Parlamentam izteikušas neuzticību privātās trojkas – SVF, ECB un Eiropas Komisijas – nedemokrātiskajai varai, kas iedzinušas šīs u c valstis parādu jūgā.

Mums mērķis ir viens – mūsu pašu pārvaldīta labklājības valsts Latvijas Republika. Arī stratēģija bieži vien ir ļoti līdzīga – LR Satversmes ievērošana ir kopīga itin visiem. Bet Civillikumam neatbilstoši starptautiski dokumenti joprojām gūst virsroku mūsu valstī. Tas viss tikai tāpēc ka neesam vienojušies par taktiku kamdēļ arī neesam izveidojuši Latvijas nācijas aizsardzības sistēmu. Latviešiem kā pamattautai te ir izšķiroša loma. Mācīsimies no Ukrainas un Dienvidslāvijas piemēriem, negaidīsim kamēr tie tiks atkārtoti Latvijā.

Radīsim Latviešu Tautas Taktiku Šodienai piemērotu, un vienosimies par struktūrām kas to īstenos. Sadalīsim taktiski svarīgākos uzdevumus starp Latvijas nācijas pārstāvjiem un nosargāsim mūsu tēvu zemi saviem bērniem un nākamajām paaudzēm.

Taktikas konkursa nolikums.

Konkursa darbs jāiesniedz latviešu valodā un var būt gan teksts, gan video vai audio autordarbs, bet ikvienam materiālam ir jāpievieno kopsavilkuma teksts ne garāks par 2 lpp, kas skaidri izsaka taktikas metodiku, kuru autors iesaka Latviešu Tautai šodien, kā arī struktūras, kas šo taktiku spēj īstenot. Ņemiet vērā ka tieši šie kopsavilkumi tiks publicēti internetā un būs Tautai redzamais konkursa objekts. Materiālu iesūtot jāuzrāda autors un nosaukums, adrese, epasts un tel nr.  Tiks nodrošināts ka konkursa materiāli konkursā piedalīsies anonīmi.

Konkursam iesūtīto materiālu vērtējums tiks veikts 3 veidos – materiālu galējo vērtēšanu veiks Latviešu Biedrības valde, bet ikvienam ir dota iespēja vērtēt iesūtītos taktikas priekšlikumus gan biedrības mājas lapā LaBie.lv, iesūtot atsauksmes pa epastu, gan Latviešu Biedrības Draugiem.lv apakšlapā, komentējot un iesakot.

Materiāls iesūtāms uz epastu info@labie.lv vai pa pastu

Latviešu Biedrībai, Izumi, Villasmuiža, Ropažu pag., LV-2135.

Pēdējais iesniegšanas datums ir  17. jūnijs. Konkursa rezultāti  tiks paziņoti Laidenēs 2. jūlijā.

Uzruna preses konferencē par konkursu

Jūsu darbs ir izšķiroši svarīgs!

Ar Dievpalīgu,

Ditta Rietuma
LB valdes locekle un rakstvede
Tel.: 298 110 64