Tikumu komisija

Latviešu Biedrības Tikumu komisija darbojas risinot metodiskos veidus kā izveidot Latviešu Tautai tās tikumus īstenojošu dzīves veidu un vidi.

Dievišķu Tikumu iekārtai

SGD īsteno Dievišķo kārtību

ANO deklarācija par pamatiedzīvotāju tiesībām, kuru Latvija kopā ar citām 170 valstīm pieņēma 2007. g. 13. sept.

Pēc Latviešu Biedrības aicinājuma, Valsts Valodu Centrs to pārtulkoja Latviski 12014. g. jūlijā tomēr nekur citur kā LaBie.lv tā nav internetā atrodama

pamatiedzīvotāju tiesību ANO deklarācija 2007

Mēs nogulējām apvērsumu Latvijā un tas joprojām notiek

Kad mēs nogulējām apvērsumu Latvijā? Kā tas izskatījās un kā apvērsums notiek joprojām katru brīdi. To var likvidēt  izmainot likumus mahināciju avotā, bet tad ir jāredz ka neviena iestāde vairs nav valsts iestāde bet ir ASV Federal Reserve Bank (FRB) korporācijas firmas, un ASV firma Saeima nevar pieņemt likumus kas īsteno Satversmes 2. pantu. Tieši tāpēc tiek iznīdēta katra Latviešu biedrība jo Tautai ir likumdevēja un tiesnešu vara caur komisijām Latviešu Biedrībā, kur arī Ulmanim bija kabinets.

Apvērsums notika jau dibinot 4. maijā valsti nepielaižot pie varas Pilsoņu Kongresa pārstāvjus kam bija savākta 800.000 valsts Latvijas Republika pēcteču pilnvara. Un sekas tam bija ka ap 3000-4000 Latviešu biedrību, kas bija Latvijas Republikas brīvvalstī, netika atjaunotas ar likumu, likums atjaunoja baznīcas – izveidojot Vatikānas meitas uzņēmumu, firmu Latvijas Republika, kuras vadības darbs ir tēlot neizvedotās valsts valdību. Valsts pamatstruktūra ir valsts cilvēku darba augļu apmaiņas līdzekļa mehānisms, bet to neizveidoja pēc valsts statūtiem bet gan atdeva centrālbanku BIS.org, kas ir privāta mega korporācija kas pieder Cionas Rotšildiem. BIS izveidoja Hitlera Reiha un arī PSRS finansēšanai pirms II pasaules kara .

Bet tie ir 92. g. divi likumi – likums par Latvijas Banku un likums Par Bankām kas ir okupācijas iestāžu izveides likumi jo ar tiem atdeva Latvijas centrālbanku ASV Federal Reserve Bank īpašniekiem padarot Latvijas Banku par autonomu iestādi kas nepakļaujas Latvijas valdībai un viss pārējais ir tikai šī fakta sekas (https://www.bank.lv/par-mums/2017-latvijas-bankas-vesture )

Protams būtisks datums ir arī 93.g 16. jūlijs kad LBas valde pieņēma lēmumu nozagt Latvijas Bankas rezerves ar vienu valdes lēmumu pārvēršot visu komercbanku drošības naudas 8 % noguldījumus centrāļnbankā par 0. Tad arī notika banku krīze kas iznīcināja mūsu pašu bankas ko pārķēra ASV firmas kas izliekas par Zviedru uzņēmumiem, bet vienkārši ir Zviedrijā reģistrēti FRBas īpašnieku uzņēmumi.

Te lejuplādējams ir izšķirošs 93. g LBas valdes lēmums kura slēpšanu piesedza Egīls Levits gan kā Tieslietu ministrs gan arī Eiropas tiesā kā tiesnesis kad Vitāljs M. tur iesūdzēja mahināciju

Latvijas Banka radīja banku krīzi 95. g     Izsmeļošs izmeklējums  divi video https://youtu.be/DTe1Hhf2iAU      https://youtu.be/sCDk-su_e5k

Latvijas Banka ir centrālā okupācijas iestāde kas finansē apvērsumu visu laiku jau 25 gadus ar nodokļu maksātāju naudu – ta ir jāpakļauj valdībai, īstenojot pamatiedzīvotaju un pilsoņu tiesības Satversmes 2. pantā.

Ne Čakste ne Ivanovs nav parakstījuši patreiz lietotās Satversmes grozījumu dokumentus – viņu parakstu izmantošana ir krimināla maldināšana kas arī ir genocīda pret Tautu pamatā.

Tas viss notiek biedējot ar Krieviju, lai gan Krievijas centrālbanka arī pieder FRB īpašniekiem un Krievijas gāze, nafta un visi lieluzņēmumi ir reģistrēti biržā, tātad tos pārvalda FRB īpašnieki. Meli par kara draudiem lai galēji īstenotu mūsu zemju okupāciju.

Latvijas patreizējos likumus nav pieņēmis Latvijas Republikas valsts parlaments, jo šobrīdējais 100 aktieru šovs strādā Vācijā reģistrētā FRBas biznesā ar nosaukumu LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA ar D-U-N-S nr 681831796 (atrodiet paši UPIK.de). Leģitīmās Latvijas Republikas valsts laikā tādu likuma panta nemaz nebija, nebija Latvijā arī ārvalstu banku, jo Latvijas Banka bija valsts uzņēmums ar 49 valsts komercbankām kas lieliski īstnoja mūsu senču vajadzības īstos Latos, nevis krimināli ieviestos mūsu nepārvaldītos Eiro, kas ir masu slepkavības ierocis. Firma Saeima teju vienbalsīgi pieņēma CETA (CETA corporate court agreement for TTIP) ratifikācijas līgumu Latvijā un ar to arī pilnīgi atmaskoja sevi jo CETA ir nebijis līmenis kas nodod Latviju korporāciju tiesām, straptautisku konglamerātu peļņas intereses kļūst oficiāli atzītas pārākas par nacionālo valstu interesēm, tajā tie 100 aktieri pat neiedziļinājās, tikai saņēma bonusus par pareizu balsošanu. Firma Saeima likvidē valsti un oficiāli nodod firmas Latvija vergus korporāciju peļņai, jo ja TTIP neizies cauri, korporācija, kas reģistrēta Kanādā, varēs virsvaru īstenot caur CETA  (https://www.youtube.com/watch?v=eAeiQn3oJZI )

Valsts pilsones prasība tiesu izpildītājam dokumentēt savas rīcībspējas pārstāvēt valsti

Ditta Rīgas apgabaltiesas tiesu izpildītājam  DR RM izp 12.1.17 PDF

Rīgas apgabaltiesas tiesu izpildītājs Dittai mēģinot likt uz izsoli dzimtas vienīgo dzīvesvietu un Latviešu Biedrības īrēto zemi un māju  00080-078-2017-NOS

LBas Latviešu Goda Tiesas divi Spriedumi Saeimai

Otrais lgt-spriedums-22-11-16-saeimai

Pirmais lgt-lemumi-16-9-16-lblv-s

Žīdu tiesa ikvienā valstī ir neatkarīga no civiltiesas

ASV   http://www.bethdin.org/     https://bethdin.org/dintorah/

UK    http://ww38.rabbinicalcourt.org/

Eiropa http://www.europeanmasortibetdin.org/

Institūts http://www.businesshalacha.com/en/page/arbitration

Par korporācijas LR biznesiem un ķoniņu izšķirošo lomu dzīvībai uz Zemes

Piemērs Krievijā, Afanasenko P.V video saites 9.27 min, te zemāk, runā par pāreju uz citu tiesību lauku, neko citu par PSRS neredzot, bet taisni te ir būtiski ieraudzīt Godzemes ķoniņienes darba vērtību – jo Ditta radījusi pāreju uz pamatiedzīvotāju tiesību lauku ikvienā zemē – iezemiešu tūkstošgadīgās tiesas restaurējot ir tiesiska iespēja izveidot savu varu un restaurēt katras valsts pantu par Tutas varu, kā mums Satversmes 2. pantu un mums Latvijā 1939.g. Latvijas Republikas brīvvalsti ar toreiz savām bankām.

Taisni tāpēc ir būtiski piekopt mūsu senču ķoniņu statusu, un apgūt kursus SKONA apakšlapā LaBie.lv lai vairāk ir ķoniņu kas spēj vest atpakaļ uz pamatiedzīvotāju tiesību lauku savā Latvijas Republikas brīvvalstī

https://www.youtube.com/watch?v=gmdQLH7I9uU

PAR VALSTS PARĀDU NELIKUMĪGO BŪTĪBU

LR Satversmes 68.pantā lasām:  68. Visiem starptautiskiem līgumiem, kuri nokārto likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, nepieciešama Saeimas apstiprināšana.
Slēdzot starptautiskus līgumus, Latvija nolūkā stiprināt demokrātiju var deleģēt starptautiskām institūcijām daļu no valsts institūciju kompetences.
Kā šodien labi zināms, visas bankas (atskaitot Kubu, Ziemeļkoreju un, šķiet, vēl Irānu, Sīriju) ir privātas. Nekāda to veidota korporācija, kā Pasaules Banka, SVF u.tml. līdz ar to nav mazāk privāta. Nav noslēpums, ka aiz tām visām stāv ASV FRS dolāru drukājamā mašīna. Tad nu sanāk, ka šī vienīgā Satversmē esošā atruna, nekad nevienam Latvijā nav devusi tiesības parakstīt tos “starptautiskos” kredītlīgumus valsts vārdā, vien savā, kā privātpersonas vārdā. Līdz ar to ne par vienu no šiem “starptautiskajiem” parādiem Latvijas tauta nav atbildīga.
Lai parādus taisījušās privātpersonas pašas kārto savas saistības pret citām privātpersonām. Tā, lūk!
Analoģiski, Likums par Latvijas Banku ir antikonstitucionāls un pasludināms par spēkā neesošu, atjaunojot pirmskara likuma redakciju!

Aresta draudi Dittai – bez tiesas, nerēķinoties ar pamatiedzīvotāju tiesībām un ķoniņienes neaizvietojamību. LGT Spriedums un Dittas vēstules prokuroram, tiesībsargam un apgabaltiesai

Uzaicinājums    dr-auto-tiesas-aresta-uzaicinajums

LGT 6.10.16      lgt-lemumi-6-10-16-dittas-imunit

Prokuroram, tiesībsargam, apgabaltiesai  prokuroram-dr-auto-6-10-16

Vairāk Dzīvības komisijas ap/l  http://www.labie.lv/darbs-lb-komisijas/dzivibas-k/

ABORIGĒNU TIKUMI IR BŪTISKĀKI PAR GLOBALIZĒTO VARU LIKUMIEM – ZEMES DROŠĪBAI

Austrālijas  piemērs  https://www.youtube.com/watch?v=QRBMdS4t36c

Latviešu Goda Tiesa 12016. g. 1-7. martā  darbojās kā Baltijas Jūras Reģiona Pamatiedzīvotāju Tiesa konferencē Kriminālās AtomKara Sistēmas

BSIBLejuplādējiet pilna teksta PDF ar BSIC apsūdzību un lēmumiem  Deklarācija CNWS IV

Vairāk par ir kvartāl pamatiedzīvotāju konferencēm-tiesām 4 valodās Baltic Sea Region Radioactivity Watch lapā http://www.bsrrw.org/

LATVIEŠU GODA TIESAS deklarācija IV   23.12.12015

Latviešu Goda Tiesa lēmusi sekojošus steidzamus rīkojumus Latvijas izpildvarām un visiem citiem, lai atjaunot Latvijas suverenitāti, īstenot PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības un apstādināt Latvijā notiekošo sistēmisko genocīdu pret PAMATIEDZĪVOTĀJIEM un pārējiem Latvijas iedzīvotājiem

Latviešu Biedrības deklarācija IV

LATVIEŠU GODA TIESAS deklarācija III

Latviešu Goda Tiesas lēmumi sakarā ar šobrīd pastāvošās Latvijas Republikas 4. maija valsts sistēmisko noziegumu izveidojot iekārtu PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīves telpu (īpašumu- / īres- / sabiedrisko telpu) sistēmiskai ekspropriācijai tagad paredz to ka PAMATIEDZĪVOTĀJI var savas dzimtas/kopienas eksistenciālām vajadzībām pārņemt neapdzīvotas telpas, kā arī citus lēmumus ar kuriem iepazīstieties lejuplādējot rīkojumus

Latviešu Biedrības īpašumu deklarācija III

LB rīkojums ES prezidentūrai – PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīves telpas atguvei

Latviski   LB rīkojums 30.06.12015

Latviešu Tautai uzticīgie Latviešu Goda Tiesas tiesneši ir lēmuši par izsenās pamatiedzīvotāju tiesas atjaunošanu un dod rīkojumu Eiropas Savienības (ES) prezidentūrai visās 27 ES valstīs izveidot tiesvedības sistēmu, kas atzīst tās lēmumus un īsteno tos dzīvē. LB ziņo par neuzticību patreiz Latvijā un Eiropas Savienībā  nodibinātajām Tiesvedības un Tautsaimniecības pārvaldes sistēmām un nodod ES prezidentūras izpildei lēmumus par Pamatiedzīvotāju Goda Tiesu lēmumu īstenošanas sistēmas izveidi valsts sistēmas uzlabošanai un Tautu glābšanai no sistemiskā genocīda. Šis ir ārkārtas rīkojums kas izpildāms uzreiz eksistenciālā ātomkara draudu dēļ.

LBs valdes locekles Dittas Rietumas uzruna Etnisko Kultūru Konferencē 20.06.12015

Godzemes Dittas Zemes Tiesa Īpašumu komisijas apakšlapā

Godzemes Ditta par auto tiesu un tiesībām. Tikumu komisija

Godzemes Ditta Satversmes Tiesas pr-s  par psihiatrisko ekspertīzi un valsti

DR Satversmes Tiesas prs 29.06.16

LBas izziņa par Godzemes Dittas ķoniņienes pienākumiem un tiesībām

DR godam pilda Godzemes koninienes pienakumus

Noraidījums Rīgas Ziemeļu tiesas tiesnesei Ilzei Apsei tiesā 12.05.16

Noraidījums tiesnesi tēlojošajai Ilzei Apsei  Noraidījums Tiesai 12.05.16 X godz online

Latviešu Biedrība informēja SIA Rīgas Satiksme jau novembrī par pamatiedzīvotāju tiesībām brīvi pārvietoties savā tēvzemē un nemaksāt par to ka SIA Rīgas Satiksme ekspluatē pamatiedzīvotāju zemes – jābūt otrādi SIA ir jāmaksā pamatiedzīvotājiem par viņu īpašuma izmantošanu. Vēstule ar rīkojumu un SIA pr/s Irinas Feļdman atbilde http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2…

Godzemes Ditta par auto tiesu un tiesībām

https://www.youtube.com/watch?v=Bn03Z_FOy-s

Tiesa 12.05.16

Pēc tiesas – par tiesu sistēmisko genocīdu pret pamatiedzīvotājiem

Dittas noraidījums Ziemeļu tiesas tiesnesei I. Apsei Noraidījums RZ Tiesai 12.05.16 X

20.06.12015 Etnisko Kultūru konferences pieņemtās rezolūcijas teksts

Latviski   rezolūcija EC conf_NEW

Starptautiskās Etnisko Kultūru konferences dalībnieki pieņēma rezolūciju vienbalsīgi un kopā veica pasaulei vēsturisku rituālu Rāmuma Laikam, Rāmavai. Konferences organizētājas Irēna un Agnija Saprovskas no MarasLoks.lv

Konferences bildes   https://picasaweb.google.com/agnija9/EtniskoKulturuSaulstavjuKonference20JunijsOtraDiena#slideshow/6164241260833367890
Programma   http://marasloks.lv/public/?id=233&ln=lv
Rituāla bildes  http://www.turaida-muzejs.lv/2015/06/vasaras-saulgriezu-svetki-turaidas-jankalna-fotogalerija/#.VYxM3EZ3B1A

37 video FreeLatvia Youtube.com  https://youtu.be/l5-UFE7G__c

LB Tikumu Komisijas Goda Tiesa ir ratificējusi Atomkara Sistēmu Kriminalizācijas Deklarācijas angliski 7.06.12015 un krieviski 7.09.12015

Ātomkara Sistēmu konferences starptautiskie eksperti-pamatiedzīvotāji atomkara draudus radošo sistēmu matrici nokriminalizēja, starptautisko banku korporāciju ieskaitot. Šis ir vēsturisks notikums jo šo deklarāciju tagad var un vajag izmantot ikvienam pamatiedzīvotājam savas dzīves telpas līdzekļu aizsardzībai un atgūšanai. Kara kurināšanas viss sistēmiskais process un AtomIndustrijas globālā korporācija ir kriminālas struktūras, kas nekontrolēti pakļāvušas Zemes māti eksistenciālām briesmām. Tomēr ievērojiet ka cilvēki šajās struktūrās ir mūsu brāļi un māsas, ir rehabilitējami vērtīgajā dzīves telpā. Kriminalizētas tiek sistēmas nevis cilvēki.

Criminalise Nuclear War Systems konference notika 1-7.06 Dubultos, Undīnē. Nākamā konference notiks 1-7.09,  1-7.12,  1-7.03 u t t katru trešo mēnesi līdz sistēmas tiks nomainītas no kriminālajām uz Miera un Labklājības.

Angliskās konferences rīkojumi Declaration CNWS  un 25 video materiāli Angļu valodā (Lepins Krievu val.)    https://www.youtube.com/playlist?list=PLQugSGR36JKGGsVb3JHojtcZETNISzYmX

Krieviskās konferences rīkojumi  Декларация распоряжение KCAB 20 video materiāli lielākoties Krievu valodā https://www.youtube.com/playlist?list=PLQugSGR36JKFf6h4rs-Bt-nhF2Q5ssV_K

LB Tikumu Komisijas Goda Tiesa, saīsinājumā Latviešu Goda Tiesa, palīdz pamatiedzīvotājiem domstarpību gadījumā pamatiedzīvotāju dzīves vietu neaizskaramības procesos, kā arī ar pamatiedzīvotāju sabiedrisko u c dzīves telpu procesiem.

Latvijas Republikas tiesu sistēma šobrīd nav lojāla Latvijas pamatiedzīvotāju lielajam kopumam un ir ārzemju lielvaru dizainēta sistēma Latvijas sistēmiskai kolonizācijai. Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Goda Tiesa sanāk pie vajadzības 9 Latviešu cienītu un godātu tiesnešu sastāvā, kā tūkstošiem gadu piekoptās paražās, un lemj taisnu tiesu pamatiedzīvotāju tiesību aizsardzībai saskaņā ar ANO Pamatiedzīvotāju Tiesību Deklarāciju, pieņemtu 2007. g. 13. sept.

Latviešu Goda Tiesas lēmumu un deklarāciju ievērošana ir metode kā īstenot pamatiedzīvotāju tiesības Latvijā. Šī metode ir universāli izmantojama ikvienā zemē tās pamatiedzīvotāju varas atgūšanai un to ir apstiprinājušas starptautiskas zinātniskas konferences.

LB Tikumu Komisijas Goda Tiesa 27.05.12015 ir lēmusi sekojošu Deklarāciju II par PAMATIEDZĪVOTĀJU Dzīves Telpas Atguvi

Latviešu Biedrības dzīves telpas atguves deklarācija II

Latviešu Goda Tiesas nolikums

Latviešu Goda Tiesas nolikums

Latviešu Biedrība iesniedza Latviešu Tiesību SOS deklarāciju I Ministru Kabinetam un Prezidentam Mārteņos, 12014. g.  5. novembrī, un pl. 14.00 svinēja to Ojāra Vācieša muzejā

Deklarāciju lejuplāde –   Ministru kabinetam  LB SOS Min Kab 5.11.14

Latvijas Prezidentam   LBas SOS Prez 5.11.14LBas SOS Prez 5.11.14

Angliski  Latvian Society rights SOS decl English

In accordance with the UN declaration on the Rights of Indigenous People    http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

Latviešu Biedrības iesniegums Rīgas domei, Rīgas mēram un VARAM ministram 30.10.2014

… aicinot tos darboties LR pilsoņu  un pamatiedzīvotāju interesēs, nepārkāpjot Satversmes 2. pantu, sekmējot Ģimenes dārzu apvienības “Jumpravsala” un “Lucavsalas Ekokopiena” pamatiedzīvotāju dzīvesveidu.     Lucavsala pamatiedzīvotāju tiesības RD

Sadarbojāmies Lucavsalas seminārā 1. novembrī . Lucavsalas sargāšana apvienojusi Ģimenes dārzu apvienību “Jumpravsala” ( http://jumpravsala.blogspot.com/p/bie…),
“Lucavsalas Ekokopienu”, http://www.vak.lv Vides Aizsardzības Klubu, FreeRiga, Daudzbērnu ģimeņu biedrību, Atvērto Pārvaldību www.atvertaparvaldiba.lv ,  u d c.  20 video atrodami http://www.youtube.com/playlist?list=PLgauX27Ka2XLIbopoDZ84dpN3cDFB58_0

Tikumības Kodeksa daļas

Aldis Goba:   Aldis Goba. Dievestība Tikumi

V. Šteins:  http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/06/2.-Tautisms-Zintnieks-426.pdf

V. Celms:     Valsts ir līdzeklis lai katra Tauta realizētu savu garīgo kultūru…

Dainu skapis:   http://www.dainuskapis.lv/

Tikumi senajā Krievzemē. Krieviski   KOPA tikumi

Pūt vējiņi dziesmas teksts, tikumīgā versija

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu, aizdzen mani Kurzemē.

Kurzemniece man solīja sav meitiņu malējiņ.

Sen dzirdēju, nu redzēju, Kurzemītes greznumiņ.

Dieva dēli jumtu juma, zelta spāres spārodam.

Saules meitas līgojāsi, zelta sietus sijādamas.

Solīt solīj, bet nedeva, teic man ceļa gājējiņ.

Pats paņemšu līgaviņu – zelta sietu sijātāj.

Nes, vējiņi, laiviņai Kurzemītes līgaviņ.

Dod, Dieviņi, daudz dieniņu, dzirnutiņas miltojot.