Lauku K

Latviešu Biedrības Lauku Komisijas mērķis ir atjaunot Latvijas Republikas valsts struktūras lai Latvijas zeme būtu pašpietiekoša nodrošinot visus Latvijas Republikas valsts pilsoņus un viesus ar ekoloģisku pārtiku un dabisku dzīvesveidu brīvcilvēku mājvietās.

Brīvzemnieki

LBas goda biedra Andreja Lucāna reforma dod iespēju 60 000 uzņēmīgu pilsoņu veidot brīvzemnieku dzīvesveidu – gan kā saimniekiem 30-hektārniekiem gan arī dzīvojot dzīvokļos brīvzemnieku ciematos, apgūstot izmirušos Latvijas ciematus.

Laideņu konkursā Latviešu Tautas Taktika Šodien uzvarošais darbs ir Burtnieku Andreja Lucāna Tāls un grūts būs atpakaļceļš pie izpārdotās tēvzemes. Tas ir lejuplādējams divās versijās – īsajā un plašajā:

A. Lucāns. Taktika īsi

A.Lucāns. Tāls un grūts būs atpakaļceļš pie izpārdotās tēvzemes

Tāpat būtisks ir brīvvalsts laika Lauksaimniecības kameras atjaunošanas darbs ko veic LBas dibinātājs Artūrs Malta.

Bijusī Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas Institūta direktore Helma Jirgena ir kompetenta īstenot ieceres administratīvo tīklu.

LRas Saeima un Ministru Kabinets ir saņēmuši Latviešu Biedrības rīkojumus vairākkārt bet vēl nav īstenojuši šo darbu priekšnosacījumus.

Par cūku fermu klasisko tradīciju kā pārāku. Angliski

https://www.youtube.com/watch?v=vwmJmVH6pXY